fbpx
dots logo white

Kādas MK 442 noteikumu* prasības jāievēro organizācijas IT sistēmu darbībā?

Aizpildiet īsu atbilstības novērtējumu** un saņemiet rezultātus uzreiz!

* Lai nodrošinātu vienotas IT drošības prasības VISĀS organizācijās, ir izveidoti Ministru kabineta noteikumi Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām“.

**Atbilstības novērtējums nav uzskatāms par oficiālu, WeAreDots, SIA sniegtu atbilstības atzinumu un nevar tikt izmantots organizācijas atbilstības apliecināšanai. 

Kādēļ Ministru kabineta noteikumu Nr.442 ievērošana ir svarīgi Jūsu organizācijai?

Lock

Nodrošina informācijas resursu pieejamību un konfidencialitāti

Organisation

Aizsargā sistēmu informācijas resursus un tehniskos resursus

Security
Atklāj un novērš sistēmu drošības incidentus
dots logotips

Reg. No. 40103853272
p. +371 67509912
Elizabetes str. 75
Riga, LV1050, Latvia
info@wearedots.com