IT risinājumu izmantošana Latvijas Farmācijas un Ķīmijas uzņēmumos

Aptauju organizē LAĶIFA sadarbībā ar dots., informāciju tehnoloģiju kompāniju.

01. Kurās jomās Jūsu uzņēmumā, Jūsuprāt, būtu nepieciešami uzlabojumi, ieviešot progresīvus IT risinājumus

02. Ja atbildējāt ar "Cits", lūdzu, komentējiet savu atbildi

03. Kādi IT uzlabojumi ir nepieciešami minētājā jomā?

04. Kurš no apgalvojumiem vislabāk raksturo Jūsu uzņēmuma IT infrastruktūru?:

05. Lūdzu komentējiet savu atbildi:

06. Jauno tehnoloģiju darbnīcā vēlos:

07. Ja atbildējāt ar "Cits", lūdzu, komentējiet savu atbildi

08. Kādu jautājumu vēlaties savā uzņēmumā atrisināt ar inovatīvu IT risinājumu palīdzību?

09. Vai plānojat apmeklēt jauno tehnoloģiju darbnīcu?

10. Jūsu uzņēmums

Please enter your contact information