Lūdzam Jūs atbildēt uz dažiem jautājumiem saistībā ar nepieciešamajiem IT jomas uzlabojumiem Jūsu uzņēmumā. Atbildes ir konfidenciālas un netiks publiskotas kā atsevišķi viedokļi, bet tikai pētījuma kopsavilkuma ietvaros.

Pētījumu un jauno tehnoloģiju darbnīcu organizē dots, sadarbība ar LPUF un Microsoft.

01. Kurās jomās Jūsu uzņēmumā, Jūsuprāt, būtu nepieciešami uzlabojumi, ieviešot progresīvus IT risinājumus

02. Ja atbildējāt ar "Cits", lūdzu, komentējiet savu atbildi

03. Kādi IT uzlabojumi ir nepieciešami minētājā jomā?

04. Kurš no apgalvojumiem vislabāk raksturo Jūsu uzņēmuma IT infrastruktūru?

05. Lūdzu komentējiet savu atbildi

06. Mūsu uzņēmumā IT drošības jomā

07. Lūdzu komentējiet savu atbildi

08. Jauno tehnoloģiju darbnīcā vēlos

09. Ja atbildējāt ar "Cits", lūdzu, komentējiet savu atbildi

10. Kādu jautājumu vēlaties savā uzņēmumā atrisināt ar inovatīvu IT risinājumu palīdzību?

11. Vai plānojat apmeklēt jauno tehnoloģiju darbnīcu 20. novembrī?

12. Jūsu uzņēmums

Lūdzu, ievadiet savu kontaktinformāciju