NILLTF (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšana) audits

KĀDĒĻ ŠĀDS PAKALPOJUMS IR NEPIECIEŠAMS?

Kredītiestādes IT sistēmas parametriem jāatbilst normatīvo aktu (NILLTF novēršanas jomā) prasībām, kredītiestādes NILLTF riska ekspozīcijai un saimnieciskās darbības modelim, kā arī labākajai starptautiskajai praksei NILLTF riska pārvaldības IT nodrošinājuma jomā. Tāpat IT sistēmas funkcijām jāaptver visus kredītiestādei raksturīgos NILLTF riska segmentus, t.sk. kredītiestādes sniegtos pakalpojumus un klientu kontus, kā arī visus darījumus, kuri tiek veikti klienta interesēs vai pēc klienta rīkojuma

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldības informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma normatīvie noteikumi (NILLTF normatīvie noteikumi Nr. 219) paredz to, ka kredītiestādei regulāri, bet ne retāk kā reizi 18 mēnešos jāveic neatkarīgu IT sistēmas izvērtējumu (auditu), piesaistot ārējo auditoru ar pietiekamu un pierādāmu kompetenci NILLTF riska pārvaldības IT sistēmu audita veikšanā

dots. ir komanda ar iepriekšēju pieredzi kredītiestādēs un pieredzi NILLTF audita veikšanā, īpaši FICO TONBELLER sistēmām, kā arī ir visi nepieciešamie sertifikāti darbu veikšanai (CISA – certified information systems auditor)

KO MĒS IZVĒRTĒSIM?

dots. uzdevums ir pārliecināties par IT sistēmas funkcionālo prasību atbilstību noteikumiem. Mēs skatīsimies vai tiek izpildītas visas NILLTF normatīvo noteikumu Nr. 219 prasības. Pārbaudes laikā tiks novērtēta arī NILLTF riska pārvaldības IT sistēmas atbilstība FKTK IS drošības noteikumiem Nr. 158.

JŪSU IEGUVUMI?

Pilna atskaite:

  • Katras prasības atbilstības pārbaudes izvērtējuma detalizēts apraksts
  • IT sistēmas nepilnību, kuras jānovērš, uzskaitījums

PAKALPOJUMA CENA

5000 EUR + PVN

Radām kopā?

Būsim priecīgi dalīties ar mūsu zināšanām, pieredzi un ekspertīzi. Dodiet ziņu, kas tieši jums interesē, un mēs ar jums sazināsimies!