E-apmācības

Vairāk informācijas

Kādēļ šāds pakalpojums ir nepieciešams?

Ņemot vērā uzņēmumu prasības, darbiniekiem ne vienmēr atrodas laiks fiziski apmeklēt grupu apmācības, tāpēc mūsu piedāvātie apmācību kursi ir pieejami arī e-apmācību vidē, nodrošinot visefektīvāko apmācības procesu.

Izmantojot šo pakalpojumu, darbiniekiem ir iespēja iepazīties ar apmācības materiālu sev vēlamajā laikā, kā arī ērti nokārtot pārbaudes testu tiešsaistē. Savukārt vadītājam ir pieejama detalizēta atskaite par apmācības progresu.

Ko mēs piedāvājam?

Apmācību platforma tiešsaistē, kurā uzņēmums var kontrolēt darbinieku dalību un sekmes.

Jūsu uzņēmuma darbiniekiem tiek izveidota piekļuve mūsu apmācību vidē, kurā tie var brīvi piekļūt apmācību kursam, kā arī komunicēt ar citiem dalībniekiem un pasniedzējiem, uzdodot jautājumus un komentējot apspriesto materiālu. Apmācības ir modulāras un individualizējamas – tās ir sadalītas pa nodaļām un katrai nodaļai ir paredzēts tests, kuru izpildot, darbiniekam tiek dots vērtējums.

Jūsu ieguvumi?

  1. Ērta darbinieku apmācība viņiem pieņemamā laikā.
  2. Modulāra, individualizējama programma.
  3. Dalības un sekmju atskaites.

Vēlies uzzināt vairāk?

Būsim priecīgi dalīties ar mūsu zināšanām, pieredzi un ekspertīzi. Dodiet ziņu, kas tieši jums interesē, un mēs ar jums sazināsimies!