Robotikas Procesu Automatizācija (RPA)

Sazinies ar mums!

KĀDĒĻ ŠĀDS RISINĀJUMS IR NEPIECIEŠAMS?

Katra uzņēmuma ikdienā ir kādas vienkārši vai pat monotoni veicamas darbības, kas ir ļoti nozīmīgas kopējo biznesa procesu veikšanā, taču patērē diezgan daudz darbinieku laika un rezultātā – finanšu resursu.

Piemēram, saņemto/ izejošo rēķinu apstrāde un reģistrēšana, ražošanā patērēto līdzekļu uzskaite, noliktavas atlikumu pārvaldība, klientu reģistrēšana CRM programmā, iekšējās datu bāzēs, grāmatvedības sistēmā… Ir tik daudz tamlīdzīgu darbību, kas ievērojami ietekmē konkrētu darbinieku efektivitāti un uzņēmuma jaudu kopumā. Situācija varētu tikt vienkārši un ļoti efektīvi uzlabota, ja ikdienas procesi tiktu automatizēti.

KAS IR RPA?

RPA jeb Robotikas Procesu Automatizācija (Robotic Process Automation) ir tehnoloģiju kopums, kas ļauj konfigurēt datora programmatūru, lai tā spētu atdarināt cilvēka darbības, ko tas veic pie datora, tādējādi izpildot kādu konkrētu biznesa procesu. Automatizētas var tikt tās darbības, kas balstītas uz noteikumiem, ir strukturētas (aprakstāmas ar konkrētiem nosacījumiem) un atkārtojas.

Būtībā RPA uzņēmumā veic darbinieku uzdevumus, kas saistīti ar standartizētiem procesiem, tikai ievērojami efektīvāk – RPA programmatūras “robots” nekad neguļ un nepieļauj cilvēciskās kļūdas. Tiesa, RPA vizuāli nav nekāda saistība ar fiziskām mašīnām vai robotiem to ierastajā izpratnē.

KĀ RPA SPĒJ PALĪDZĒT?

RPA spēj aizstāt ļoti daudzas cilvēku darbības: strukturētu un daļēji strukturētu datu atlase, informācijas meklēšana pārlūkos, iegūto datu apstrāde un ievade veidlapās, informācijas pārbaude, pieslēgšanās lietotnēm, failu un mapju pārvietošana, dažādu sistēmu integrācija un daudz kas cits.

KĀDI IR IEGUVUMI?

  • Ražošanas izmaksu samazināšana
  • Cilvēkresursu optimizācija
  • Kļūdu skaita samazināšana
  • Elastīga risinājuma pielāgošana individuālām vajadzībām
  • Salīdzinoši vienkārša risinājuma integrēšana esošajās sistēmās
  • Būtiski paātrināta reakcija uz klientu pieprasījumiem (kas rezultātā veicina klientu apmierinātību)