BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200921T073555Z DESCRIPTION:Pateicamies\, ka esat reģistrējies dots.\, Klinkmann un Globa l Consulting kopīgi veidotajā vebinārā "Procesu pārvaldība. SCADA: s varīga pārtikas un farmācijas uzņēmumiem".\nPiekļuves saiti uz Teams vietnes vebināru nosūtīsim dienu iepriekš - 06.10.2020.\nPasākuma pr ogramma:\n10:00-10:05 | Ievadvārdi\n10:05 – 10:35 | Digital Transformat ion from the Edge to the Enterprise\nDaniel Fukson\, lielo klientu attiec ību vadītājs\, Wonderware Finland&Baltics (prezentācija angļu valodā )\n10:35 – 11:05 | SCADA pieredzes stāsts\nAndris Orbis\, sistēmu anal ītiķis\, dots.\, Arnis Ermušs\, lielo klientu attiecību vadītājs\, d ots.\n11:05 – 11:30 | EU finansējums uzņēmuma digitaizācijai\nLauris Bronušs\, partneris\, Global Consulting\, Arnis Ermušs\, lielo klientu attiecību vadītājs\, dots.\nVairāk par pasākumu: https://www.wearedot s.com/lv/event/SCADA-partika-farmacija\nVēlam panākumus darbos!\ndots. k omanda\n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20201007T113000 DTSTAMP:20200902T083333Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20201007T100000 LAST-MODIFIED:20200921T073555Z LOCATION:Teams vidē PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=lv:Vebinārs "Procesu pārvaldība. SCADA: svarīga pārti kas un farmācijas uzņēmumiem" 07.10.2020. TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E03CF7391C81D601000000000000000 0100000000E27159787B0D7479E893DBBBB9C24D6 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Pateicamies\, ka esat reģistrējies dots.\, Klinkmann un Global Consulting kopīgi veidotajā vebinārā "\;Procesu pārvaldība. SCADA: svarīga pār tikas un farmācijas uzņēmumiem"\;.

Piekļuves saiti u z Teams vietnes vebināru nosūtīsim dienu iepriekš - 06.10.2020.

Pas ākuma programma:

10:00-10:05 | Ievadvārdi< /span>

10:05 – 10:35 | Digital Transformation from the Edge to the Enterprise

Daniel Fukson\, l ielo klientu attiecību vadītājs\, Wonderware Finland&\;Baltics (prezentācija angļu valod ā)

10:35 – 11:05 | SCADA pieredzes stāsts

Andris Orbis\, sistēmu analītiķis\, dots.\, Arnis Ermušs\, lie lo klientu attiecību vadītājs\, dots.

11:05 – 11:30 | EU finansējums uzņēmuma digitaizācijai

Lauris Bronušs\, partneris\, Global Consulting\, Arnis Ermušs\, lielo klientu attiecību vadītājs\, dots.

Vairāk par pasākumu: https://www .wearedots.com/lv/event/SCADA-partika-farmacija

< p>Vēlam p anākumus darbos!

dots. komanda

< /body> X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT END:VCALENDAR