BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200902T062315Z DESCRIPTION:Šis dots. un Hermitage Solutions rīkotais vebinārs veltīts e-pastu drošībai – viss\, kas jums jāzina par jaunajām MK prasībām \, obligāti ieviešamajām programmām\, šī brīža drošības situāci jas novērtējumu Jūsu organizācijā un efektīvākajiem surogātpasta j eb Anti-Spam risinājumiem.\n9. septembrī uz norādīto e-pasta adresi no sūtīsim piekļuves saiti.\n \n \nProgramma:\n10:05 – 10:35\nGrozījumi MK442 un CERT.lv rekomendācijas: DMARC protokola obligāta ieviešana\nA ndris Sergejevs\, IT infrastruktūras risinājumu grupas vadītājs\, dots .\n \n10:35 – 10:45\nMicrosoft Exchange Online drošības novērtējums. Kāpēc tas ir nepieciešams?\nJuris Skribis\, IT infrastruktūras risin ājumu konsultants\, dots.\n \n10:45 – 11:05\nJaunākās paaudzes surog ātpasta (Anti-Spam) risinājumi no Sophos un Clearswift\nGatis Kaušs\, K iberdrošības un inovatīvo infrastruktūras risinājumu speciālists\, H ermitage Solutions\n \n11:05 – 11:15\ndots. sadarbības piedāvājums E- pastu aizsardzībai\nIvars Lazdiņš\, Klientu attiecību vadītājs\, dot s.\n \n \nUz tikšanos vebinārā!\n \n \n\n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20200910T111500 DTSTAMP:20200902T062315Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20200910T100000 LAST-MODIFIED:20200902T062315Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=lv:Vebinārs: E-pastu drošība un aktualitātes TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F0A618B00A81D601000000000000000 010000000CB5797606221AA4BA1CEB1DED47DC179 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Ši s dots. un Hermitage Solutions rīkotais vebinārs veltīts e-pastu drošībai – viss\, kas jums jāzina par jaunajām M K prasībām\, obligāti ieviešamajām programmām\, šī brīža drošī bas situācijas novērtējumu Jūsu organizācijā un efektīvākajiem sur ogātpasta jeb Anti-Spam risinājumiem.

9. septembrī uz norādīto e-pasta adresi nos ūtīsim piekļuves saiti.

  \;

 \;

Programma:
10:05 – 10:35

Grozī jumi MK442 un CERT.lv rekomendācijas: DMARC protokola obligāta ieviešan a

Andris Sergejevs\, IT infrastruktūras risinājumu grupas vadītājs\, dots.

 \;

10:35 – 10:45

Microsoft Exchange Online drošības novērtējums. Kāpēc t as ir nepieciešams?

Juris Skribis\, IT i nfrastruktūras risinājumu konsultants\, dots.

 \;

10:45 – 11:05

Jaunākās paaudzes surogātpasta (Anti-Spam) risinājumi no Sophos un Clearswift

Gatis Kaušs\, Kiberdrošības un inovatīvo infrastruktūras risinājumu speciālists\, Hermitage Sol utions

 \;

11:05 – 11:15

dots. sadarbības piedāvājums E-pastu aizsardzībai

Ivars Lazdiņš\, Klientu attiecību vadītājs\, dots.

 \;

 \;

< p class=MsoNormal>Uz tikšanos vebinārā!< /o:p>

 \;

 \;

A picture containing clock
\;

	\;Description automatically generated

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR