BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20201023T084400Z DESCRIPTION:Pateicamies\, ka esat reģistrējies dots.\, Klinkmann un Globa l Consulting kopīgi veidotajā vebinārā "Procesu pārvaldība. SCADA: s varīga transporta\, ūdens\, gāzes\, elektrības pakalpojuma sniedzējie m"\nPiekļuves saiti uz Teams vietni nosūtīsim dienu iepriekš - 03.11.2 020.\nPasākuma programma:\n10:00-10:05 | Ievadvārdi\n10:05 – 10:35 | D igital Transformation from the Edge to the Enterprise\nDaniel Fukson\, lie lo klientu attiecību vadītājs\, Wonderware Finland&Baltics (prezentāci ja angļu valodā)\n10:35 – 11:05 | SCADA pieredzes stāsts\nAndris Orbi s\, sistēmu analītiķis\, dots.\, Arnis Ermušs\, lielo klientu attiecī bu vadītājs\, dots.\n11:05 – 11:30 | EU finansējums uzņēmuma digita izācijai\nLauris Bronušs\, partneris\, Global Consulting\, Arnis Ermušs \, lielo klientu attiecību vadītājs\, dots.\nVairāk par pasākumu šei t .\nVēlam panā kumus darbos!\ndots. komanda\n \n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20201104T113000 DTSTAMP:20201023T084400Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20201104T100000 LAST-MODIFIED:20201023T084400Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=lv:Vebinārs "Procesu pārvaldība. SCADA: svarīga transp orta\, ūdens\, gāzes\, elektrības pakalpojuma sniedzējiem" 4. novembr ī TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E025CACC31A9D601000000000000000 010000000BACB1956E3837347AE7F56E8DD5FC5C0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Pateicamies\, ka esat reģistrējies dots.\, Klinkmann un Global Consulting kopīgi ve idotajā vebinārā "\;Procesu pārvaldība. SCADA: svarīga transporta\, ūdens\, gāzes\, elektrības pakalpojuma sn iedzējiem"\;

Piekļuves saiti uz Tea ms vietni nosūtīsim dienu iepriekš - 03.11.2020.

Pasākuma programma:

10:00-10:05 | Ievadvārdi

10:05 – 10:35 | Digital Transformation from the Edge to the Enterprise

Daniel Fukso n\, lielo klientu attiecību vadītājs\, Wonder ware Finland&\;Baltics (prezentācija angļu valodā)

10:35 – 11:05 | SCADA pieredzes stās ts

Andris Orbis\, sistēmu analītiķis\, dots.\, Arnis E rmušs\, lielo klientu attiecību vadītājs\, dots.

11: 05 – 11:30 | EU finansējums uzņēmuma digitaizāci jai

Lauris Bronušs\, partneris\, Global Consulting\, Arnis Ermušs\, li elo klientu attiecību vadītājs\, dots.

Vairāk par pasā kumu šei t.

Vēlam panākumus darbos!

dots. komanda

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR