BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200609T080820Z DESCRIPTION:Daudzfaktoru Autentifikācija (MFA) ir uzstādāma jebkurā IT infrastruktūras modelī – gan lokālajos datu centros\, gan mākoņpaka lpojumu vidē\, taču katrai no tām ir sava specifika gan lietošanā\, g an uzstādīšanā.\nPar to un vēl vairāk kopā ar partneri Pointsharp s tāstīsim un demonstrēsim 17. jūnija vebinārā.\n \nVebināra programm a:\n10:00 – 10:20 Daudzfaktoru Autentifikācija Microsoft 365 vidē. And ris Sergejevs\, dots.\n10:20 – 11:05 Daudzfaktoru Autentifikācija lokā lajā infrastruktūrā ar Pointsharp + Demonstrācija. Fredrik Ljunggren\, Pointsharp\, Aleksandrs Pridorožnijs\, dots.\, Niklas Brask\, Pointsharp (angļu un latviešu valodās)\n11:05 – 11:15 dots. sadarbības piedāv ājums. Valters Gailis\, dots.\n \nUz tikšanos vebinārā!\n \nP.S. Piek ļuves saiti vebināram nosūtīsim Jums 1 dienu pirms pasākuma.\n \n\n < http://www.wearedots.com/> \n\nElizabetes 75\,\nRīga\, LV1050\, Latvija\n +37167509912\nwww.wearedots.com\n\n \n\n\n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20200617T111500 DTSTAMP:20200609T080715Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20200617T100000 LAST-MODIFIED:20200609T080820Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=lv:dots. vebinārs: Daudzfaktoru Autentifikācija (MFA) – drošības minimums TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F02F18224E3ED601000000000000000 010000000A6EB0791C4448B4482A0C494868398FE X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Daudzfaktoru Autentifikācija (MFA) ir uzstādāma jebkurā IT infrastruktūras modelī – gan lokālajos datu centros\, ga n mākoņpakalpojumu vidē\, taču katrai no tā m ir sava specifika gan lietošanā\, gan uzstādīšanā.

Par to un vēl vai rāk kopā ar partneri Pointsharp stāst īsim un demonstrēsim 17. jūnija vebinārā.

 \;

Vebināra programma:

10:00 – 10:20 Daudzfaktoru Autentifikāci ja Microsoft 365 vidē. Andris Sergejevs \, dots.
10:20 – 11:05 Daudzfaktoru Autentifikācija lokālajā infrastruktūrā ar Points harp + Demonstrācija. Fredrik Ljunggren\, Pointsharp\, Aleksandrs Pridorožnijs\, dots.\, Niklas Brask \, Pointsharp (angļu un latviešu valodās)
11:05 – 11:15 dots. sadarbības piedā vājums. Valters Gailis\, dots.

 \;

Uz t ikšanos vebinārā!

< p class=MsoNormal>< o:p> \;

P.S. Piekļuves saiti vebināram nosūtīsim Jums 1 dienu pirms pasākuma.

 \;
Elizabetes 75\,
Rīga\, LV1050\, L atvija
+37167509912
www.wearedots.com

 

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR