IT Sistēmu modernizācija

IT sistēmu modernizācija ir būtisks solis uzņēmuma digitālajā attīstībā, ņemot vērā, ka novecojušu IT sistēmu uzturēšana bieži ir sarežģīta un nerentabla, tās ir grūti integrējamas un tām trūkst aktuālo biznesa vajadzību apmierināšanai nepieciešamo funkciju.

Ieviešanas process

Sadarbībā ar klientu tiek definēts skaidrs modernizācijas mērķis un uzdevums, kā arī veikta esošā IT sistēmas, t.sk. saistīto biznesa procesu un darbplūsmu analīze, rezultātā identificējot uzlabojamos aspektus. Modernizācija tiek īstenota pa posmiem, tādējādi samazinot potenciālos riskus. Tāpat procesā pievēršam īpašu uzmanību datu korektas uzglabāšanas un pārvaldības nodrošināšanai.

Jūsu ieguvumi

Uzlaboti pārvaldības procesi

Paaugstināta produktivitāte

Saglabāta konkurētspēja

Uzlabota lietotāju pieredze

Ilgtermiņa izmaksu samazinājums

Mums uzticas

Rīkojies efektīvi kopā ar pieredzējušiem ekspertiem