Programmatūras izstrāde

Jau vairāk kā 20 gadu dots. cieši sadarbojas ar publiskā un privātā sektora klientiem Latvijā un citur Eiropā, izstrādājot un ieviešot tiem piemērotākos programmatūras risinājumus. Mūsu kompetencē ir plašākais tehnoloģiju klāsts, tai skaitā mākoņpakalpojumu un mākslīgā intelekta risinājumi.

Ieviešanas process

Nodrošinām pilna programmatūras cikla izstrādi, sākot no plānošanas un prasību noskaidrošanas līdz jau izstrādātā risinājuma uzturēšanai. Sadarbības pamatmotīvs ir nepārtraukta komunikācija, analizējot klienta prasības un regulāri validējot ieviešamo pakalpojumu tā izstrādes posmā, rezultātā ieviešot unikāli klienta vajadzībām atbilstošu augstvērtīgu risinājumu.

Jūsu ieguvumi

Biznesa mērķiem un prasībām atbilstošs risinājums

Manuālu procesu automatizēšana, uzlabojot darba precizitāti un ātrumu

Uzlabota datu pārvaldība, to pielāgojot individuālajām prasībām

Mērogojams risinājums, kas var tikt pielāgots, uzņēmumam attīstoties un mainoties tā vajadzībām

Pastāvīgs atbalsts, veicot apmācības un sniedzot konsultācijas

Konkurences priekšrocības, nodrošinot unikālu funkcionalitāti, kas ļauj atšķirties un nodrošināt augstvērtīgākus pakalpojumus

Mums uzticas

Rīkojies efektīvi kopā ar pieredzējušiem ekspertiem