Personas datu apstrādes noteikumi:

Pēdējo reizi atjaunot: 13.03.2020.

1. Datu pārzinis: WeAreDots, SIA (dots.), adrese Elizabetes iela 75, Rīga, LV-1050, Latvija, www.wearedots.com;

2. Personas datu apstrādes mērķis (nolūks): dots. sniegto pakalpojumu piedāvāšana, tiešais mārketings, informēšana par dots. organizētajiem pasākumiem un aktualitātēm.

3. Datu apstrādes pamats: piekrišana.

4. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu,

  • nosūtot paziņojumu no savas anketā norādītās e-pasta adreses uz dots. e-pasta adresi info@wearedots.com; vai
  • nosūtot rakstveida paziņojumu uz dots. juridisko adresi (Rīga, Elizabetes iela 75); vai
  • dots. elektroniski nosūtītā komerciālā paziņojumā nospiežot saiti “Atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas”.

Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes darbības, kas veiktas pirms tās atsaukuma.

5. Personas dati tiks apstrādāti līdz brīdim, kad šo noteikumu 4. punktā noteiktajā kārtībā būsiet atsaucis piekrišanu datu apstrādei.

6. Papildus informāciju par veikto datu apstrādi var saņemt, rakstot uz e-pastu: info@wearedots.com.

7. Par prettiesiskas savu datu apstrādes gadījumiem Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā – Rīgā, Blaumaņa ielā 11/13-11, LV-1011.