PERSONAS DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI:

Last updated: 13.03.2020.

  1. Datu pārzinis: WeAreDots, SIA (dots.), adrese Elizabetes iela 75, Rīga, LV-1050, www.wearedots.com.
  2. Personas datu apstrādes mērķis (nolūks): dots. darbinieku atlases veikšanai.
  3. Datu apstrādes pamats: piekrišana.
  4. Piekļuve Jūsu datiem (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis, kā arī CV iekļautā informācija) ir tikai dots. pilnvarotiem darbiniekiem.
  5. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, nosūtot paziņojumu no savas anketā norādītās e-pasta adreses uz e-pasta adresi darbs@wearedots.com.
  6. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes darbības, kas veiktas pirms tās atsaukuma. Personas dati tiks apstrādāti līdz brīdim, kad šo noteikumu 5.punktā noteiktajā kārtībā būsiet atsaucis piekrišanu datu apstrādei vai būs pagājuši 24 mēneši no CV pievienošanas (iesniegšanas) brīža, atkarībā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais.
  7. Papildus informāciju par veikto datu apstrādi var saņemt, rakstot uz e-pastu: info@wearedots.com.
  8. Par prettiesiskas savu datu apstrādes gadījumiem Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā – Rīgā, Blaumaņa ielā 11/13-11, LV-1011.