Article image

Amonjaka emisiju samazināšana dējējvistu saimniecībās

26.11.2020

Ziņas

Tā kā amonjaka emisiju daudzuma rādītājs Latvijā ir augstāks nekā Eiropā vidēji, svarīgi izstrādāt stratēģijas tā samazināšanai. 

Latvijas olu ražotāju asociācija, dots. un putnkopības uzņēmums "Kurzemes olas" apvienojuši spēkus projektā "Amonjaka emisiju samazināšana dējējvistu saimniecībās", lai veiktu amonjaka emisiju samazināšanu dējējvistu novietnēs, pateicoties dots. izstrādātai sistēmai, kas ar sensoru palīdzību nosaka tā līmeni un detektē, ja tas pārsniedzis pieļaujamo līmeni.

Pētījuma gaitā tiek vērtēti un analizēti iegūtie dati un noteikts labākais un pamatotākais risinājums amonjaka emisiju mazināšanai.