Article image

dots. kopā ar sadarbības partneri Latvijas Lauksaimniecības universitāti turpina darbu pie "HENCO2" projekta

05.02.2021

Ziņas

WeAreDots, SIA kopā ar sadarbības partneri Latvijas Lauksaimniecības universitāti turpina darbu projektā Nr.1.1.1.1/19/A/145 “HENCO2: Mākoņdatu vidē balstīta IT platforma putnkopības produktivitātes uzlabošanai un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.

Projekta ietvaros ir veikta vēsturisko ražošanas datu analīze, lai noteiktu dažādu barības recepšu ietekmi uz produktivitāti, papildu faktoru, kas ietekmē produktivitāti, identificēšana un literatūras analīze par faktoru (kūts mikroklimats, tīrīšanas biežums, mājputnu skaits u.c.) ietekmi uz SEG emisijām.

Datu bāzē tika iekļauti vides faktori: ārējā un iekšējā temperatūra, mitrums. Novērtēta vides faktoru ietekme uz mājputnu produktivitāti atkarībā no putnu audzēšanas mērķa un vecuma. Tika novērtēts ūdens patēriņš un tā ietekme uz produktivitāti, kā arī tika veikts barības un ūdens patēriņa salīdzinājums dažādos turēšanas veidos. Noteikti mājputnu produktivitātes pazīmju ietekmējošie faktori, atkarībā no turēšanas veida.

Veikta iepirkuma procedūra, kā rezultātā izvēlēts sensoru piegādātājs. Sensori ir uzstādīti 4 dažādās mājputnu novietnēs. Realizēta sensoru integrācija ar tehnoloģiskā risinājuma platformu, nodrošināta CO2 un NH3 sensoru SEG emisiju mērījumu datu saņemšana reālā laikā un to saglabāšana sistēmā.

Turpinās darbs pie datu migrācijas - veikta vēsturisko datu apstrāde un sagatavošana migrācijai, tiek apkopoti un apstrādāti reālā laika ražošanas dati. Veikta sistēmas ieviešana ražošanas uzņēmumos un konfigurēšana atbilstoši biznesa prasībām. Apzināti risinājuma mobilās lietotnes nepieciešamie uzlabojumi, lai nodrošinātu ērtu un operatīvu ražošanas datu ievadi sistēmā.