Article image

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2022. gada pirmajā ceturksnī

07.04.2022

Ziņas

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.