Article image

2| Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” 2019. gadā uzsāktie pētījumi

26.06.2019

Ziņas

2019. gadā IT kompetences centra projektā „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/003) apstiprināti 14 nozares un 2 starpnozaru pētījumi, no kuriem 10 pētījumi tiek īstenoti zinātniskajā virzienā “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas”, savukārt 6 pētījumi zinātniskajā virzienā “Dabīgās valodas tehnoloģijas”.

Dabīgās valodas tehnoloģijas

Pētījums Nr. 2.1 “Personu ilgtermiņa atkārtotas identifikācijas (Re-ID) risinājums izglītības kvalitātes paaugstināšanai”

Pētījuma mērķis - izstrādāt reāllaika fiziskās personas Re-ID risinājumu izglītības iestādēs neattaisnotu kavējumu uzskaitei, izglītojamo drošības paaugstināšanai un administratīva sloga mazināšanai.

Pētījumu īsteno SIA WeAreDots

Pētījums Nr. 2.2 “Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošana”

Projekta mērķis ir izpētīt un izstrādāt adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošanas risinājuma prototipu, kas spēs nodrošināt augstas kvalitātes tulkojumus (izmantojot jaunākās neironu tīklos balstītās mašīntulkošanas metodes), nodrošināt mašīntulkošanu gan teksta, gan runas modalitātēs, kā arī spēs nodrošināt augstas pielāgošanas iespējas (izmantojot dinamiskas terminoloģijas integrācijas neirontulkošanas sistēmās un neirontulkošanas sistēmu tiešsaistes pielāgošanas metodes).

Pētījumu īsteno SIA “TILDE”

Pētījums Nr. 2.3 “Neironu tīklu mašīnmācīšanās metodes virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijai”

Projekta ietvaros tiks pētītas metodes, kas ļauj automatizēt virtuālo asistentu (VA) dialogu scenāriju izveidi, izmantojot neironu tīklu mašīnmācīšanās metodes. Projekta rezultātā tiks radīta plaša teorētiskā bāze un metodes, ar kuru palīdzību varēs efektīvāk izstrādāt plaša lietojuma VA, lai tos piedāvātu lokāliem tirgiem. Jaunas zināšanas šajā jomā palielinās inovatīvu produktu un pakalpojumu veidošanu, kā arī paaugstinās kopējo konkurētspēju.

Pētījumu īsteno SIA “TILDE”

Pētījums Nr. 2.4 “Semantiski strukturētas informācijas izguves platforma liela apjoma latviešu valodas ziņu arhīva apstrādei”

Projekta specifiskais mērķis ir izstrādāt un novērtēt mākslīgā intelekta sistēmas prototipu strukturētas informācijas – faktu (piemēram, uzņēmuma nosaukums, apgrozījums, amatpersonas) – automatizētai izguvei, apkopošanai un analīzei no apjomīgiem un daudzveidīgiem patvaļīga teksta avotiem, tādiem kā LETA ziņu arhīvs.

Pētījumu īsteno SIA “LETA” sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūtu

Pētījums Nr. 2.5 “E-mācību objektu veidošanas, migrācijas un lietošanas sadarbspējas nodrošināšana mākoņdatošanas infrastruktūrā”

Projekta aktivitātes ietvers pētījumus ar mērķi izveidot modeli un algoritmus, kas ļautu būtiski uzlabot esošos satura veidošanas rīkus, nodrošinot plašāku satura pieejamību Moodle un Open edX e-mācību platformās atbilstoši HTML5 un specializētajiem e-mācību standartiem (SCORM). Tiks veikti arī pētījumi ar nolūku izveidot koncepciju un algoritmus mākoņpakalpojumā bāzētam mācību satura migrācijas rīkam, kas nodrošinātu satura pārnesamību no Moodle e-mācību platformas uz Open edX.

Pētījuma īstenotājs SIA “Datorzinību centrs”

Pētījums Nr. 2.6 “Mākslīgā intelekta metožu izpēte un kompleksu sistēmu veidošana uzņēmumu grāmatvedības uzskaites procesu automatizācijai un lēmumu modelēšanai”

Projekta mērķis ir veikt pētījumu par jaunu mākslīgo intelekta metožu pielietošanu grāmatvedības uzskaites procesu automatizēšanā un uzņēmumu darbības rādītāju analītikā un prognozēšanā. Pētījuma publiskošanai ir plānotas vismaz divas zinātniskās publikācijas.

Pētījumu īsteno SIA “TILDE” sadarbībā ar SIA "Merhels Revidenti Konsultanti" un SIA “Accounting Latvia”