Article image

dots. un SIA "PERUZA" starpnozaru pētniecības projekta noslēgums

19.04.2021

Ziņas

“Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “PERUZA” sadarbībā ar SIA “WeAreDots” 2019. gada 1.aprīlī uzsāka starpnozaru pētniecības projekta Nr. 4.2 “Kompaktu robotmanipulatoru konteineršūnu izstrāde neviendabīgu objektu apstrādei” īstenošanu.

Laika posmā no 01.01. 2021 – 31.03.2021. projekta partneris SIA Peruza veica noslēdzošos darbus, lai sasniegtu projekta rezultātu:

  • Pabeigts vadības sistēmu un manipulatoru komplekss ar optimizētu salikumu, pabeigti testi.
  • Tika būtiski uzlabota objekta vizuālās atpazīšanas un materiāla atpazīšanas risinājuma ātrdarbība. Ja pirms pētījuma objekta atpazīšanai bija nepieciešamas 1 līdz 2 sekundes, tad pētījuma noslēgumā ir sasniegta izlīdzināta sistēmas ātrdarbība, vienu objektu apstrādājot 0,1 līdz 0,2 sekunžu laikā. Pateicoties tam, tika sabalansētas atpazīšanas un pārvietošanas sistēmas, panākot optimizētu manipulatora darbību.

Kopumā pētniecības projekta gaitā ir iegūtas jaunas zināšanas un izveidots kompakta manipulatora prototips, kas izpilda vadības sistēmas dotos uzdevumus pēc tam, kad veic dažādu objektu atpazīšanu ar datorredzes palīdzību un iegūto attēlu analīzi.

Izveidotajā attēlu analīzes sistēmā tiek izmantots dziļās mašīnmācīšanās princips. Sistēma tiek iepazīstināta ar dažādu iepakojumu attēliem, pēc kuriem dziļās mašīnmācīšanās algoritmi rada iespēju atpazīt iepakojumu arī tad, ja tas ir nepilnīgi redzams vai arī bojāts, vai arī pagriezts dažādos leņķos. Objektu vizuālā atpazīšana tie realizēta gan redzamās gaismas spektrā, gan tuvu infrasarkanajam starojuma spektram (Near Infrared , NIR) diapazonā ar Hiperspektrālās analīzes metodi.

Izmantojot jaunās zināšanas, ir izveidots kompakta manipulatora prototips, kas spēj atpazīt gan jau apmācības gaitā iepazītus objektus un materiālus, gan konstatēt, ka objekts vai tā materiāls nav pietiekami atpazīstams un ka tādēļ tas jānovirza papildus izpētei un klasifikācijai, ko veic operators-eksperts.

Jauno zināšanu un izveidotā prototipa pielietojuma virziens noteikti ir atkritumu šķirošanas risinājumi, kas paaugstinās dažādu polimēru materiālu atkārtotu izmantošanu, jo tiks nodrošināta to korekta klasifikācija un nodalīšana pārstrādes vajadzībām.