Article image

Datorredze – atbilde augošajām prasībām un izaicinājumiem

02.02.2020

Ziņas

30. janvārī Latvijas programmatūras izstrādes uzņēmums WeAreDots (.dots), piedaloties  Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas ikgadējā konferencē “Datu virzīta nācija”, uzsvēra, ka Latvijas tehnoloģiskās transformācijas īstenošanas pamatā ir pārdomāta aktuālo tehnoloģiju  ieviešana gan privātā, gan publiskā sektorā. Īpašs uzsvars konferencē tika likts uz datorredzi kā vienu no virzieniem Latvijas tautsaimniecības izaugsmes kāpināšanai un publisko pakalpojumu uzlabošanai.

Ar uzņēmuma redzējumu par datorredzes izmantošanas iespējām konferencē uzstājās dots. risinājumu un attīstības vadītājs Aigars Jaundālders. “Redze ir viena no būtiskajām cilvēka maņām. Datortehnoloģijām aizvien vairāk ienākot mūsu ikdienā, datora spēja ne tikai redzēt, bet arī saprast apkārtējo vidi ir kļuvusi par vienu no būtiskākajām tehnoloģiskās attīstības jomām visā pasaulē. Latvijai nav jābaidās ieviest jaunākajās tehnoloģijas. Mums drīzāk ir jābaidās būt iedzinējos” uzsvēra Aigars Jaundālders.

Datorredze (viedo ierīču (t.sk. datoru) spēju analizēt un saprast vizuālo informāciju) ir viens no spēcīgākajiem instrumentiem un šobrīd īpaši aktuāla tehnoloģiju attīstības tendence ceturtās industriālās revolūcijas kontekstā. Datorredzes risinājumu izmantošana ir būtisks priekšnoteikums Latvijas tautsaimniecības izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā, kā arī publiskās infrastruktūras uzlabošanā (tai skaitā, veselības aprūpes, drošības u.c.).

A.Jaundālders uzsvēra, ka datorredzes izmantošana ir iespējama un pasaulē jau tiek plaši pielietota ražošanas procesos, veselības aprūpē (piem., radioloģisko izmeklējumu datu apstrādē), publiskās infrastruktūras projektēšanā (satelītattēlu izmantošana infrastruktūras objektu plānošanā un uzturēšanā), satiksmes organizācijā un kontrolē (no viedajiem fotoradariem līdz pašbraucošajiem auto), ražošanas procesu vadībā un kvalitātes kontrolē, drošībā (automatizēta videonovērošana) u.c.

 Datorredze neaizstāj un neiznīcina darbavietas. Gluži pretēji – datorredzes risinājumi dod iespēju organizācijām maksimāli lietderīgi izmantot darbaspēku. Izmantojot to, var dot iespēju vienam darbiniekam paveikt daudz lielāku darba apjomu (piem., kontrolējot automatizētās kvalitātes kontroles rezultātu nevis pašam vizuāli inspicējot katru paraugu) un paveikt uzdevumus, kas pirms tam vispār nav bijuši praktiski iespējami.