Article image

3 | Mašīnbūves kompetences centra projekts "Kompaktu robotmanipulatoru konteineršūnu izstrāde neviendabīgu objektu apstrādei"

23.10.2019

Ziņas

1.aktivitāte: Rūpnieciskais pētījums

 1.  Veikta pārtikas industrijas analīze un identificētā automatizācijai pakļaujamā ķēdes posma - izlietotā iepakojuma šķirošana pārstrādei un atkārtotai izmantošanai padziļināta izpēte, šķirošanas prasību un problemātikas identificēšana.    
 2. Izpētīti produkti, materiāli un to īpašības.    
 3. Izpētīti paņēmieni un instrumenti, lai noteiktu visiespējamāk piemēroto paņēmienu un instrumentu kopu produktu efektīvai atdalīšanai.    
 4. Izstrādāta mašīnmācīšanās plūsmas vispārējā arhitektūra un principi.    
 5. Definētas prasības robotmanipulatoru operatīvās vadības signālu apakšsistēmai.    
 6. Definētas prasības saistītajiem robotmanipulatoru darbināšanas vides konteksta izgūšanas sensoriem.

Galvenie secinājumi:

 • Pētījuma ietvaros kā risināmais uzdevums tika izvirzīts ļoti neviendabīgu objektu (pārtikas iepakojumu), kuru sastāvs ir mainīgs dažādu krāsu, formu, izmēru, materiālu piejaukumu rezultātā, atpazīšana un šķirošana.    
 • Risinājumam ir jāietver datorredze un mašīnmācīšanās algoritmi, kas pārņem būtisku daļu pieņemamo lēmumu, jo cilvēks darba maiņas laikā pamazām zaudē spēju pamanīt novirzes objektiem no standarta vai pazīmes, lai noteiktu atbilstību noteiktai kategorijai, veiktu šķirošanu.    
 • Risinājumam ir jāietver sadarbības plūsma, kas ietver mašīnmācīšanās algoritma darbībā pielietotās zināšanu bāzes nepārtrauktu papildināšanu (apmācīšanu), saņemot informāciju par jauniem objektiem, jo pārtikas rūpniecībā parādās arvien jauni iepakojumu veidi.    
 • Risinājumā ir jāpielieto šķirošanas metodes, dažādi sensori (spektometrs, svaru šūna) un mehatronikas elementi (konveijera lenta, robotomanipulators), salāgojot prasības šķirošanas rezultāta precizitātei un efektivitātei ar attiecīgo elementu izmaksām. Optimāla rezultāta sasniegšanai metodes un elementi var tikt kombinēti, var tikt veikta daļēja procesa automatizēšana, gala lietotājam veicot noteiktas objekta sagatavošanas darbības.

2.aktivitāte: Eksperimentālā izstrāde:

 1.  Uzsākts darbs pie mašīnmācīšanās plūsmas  izveides.

Uzsākts darbs pie testa datu kopas objektu apzināšanas, ņemot vērā iepakojumu materiālu fizikālās un vizuālās īpašības.