Article image

Noslēguma darbi Mašīnbūves kompetences centra projektam "Kompaktu robotmanipulatoru konteineršūnu izstrāde neviendabīgu objektu apstrādei”

22.04.2020

Laika periodā no 1.01.2020. līdz 31.03.2020. tika īstenota Mašīnbūves kompetences centra projekta "Kompaktu robotmanipulatoru konteineršūnu izstrāde neviendabīgu objektu apstrādei” eksperimentālā izstrāde.

 2. aktivitāte; Eksperimentālā izstrāde.

1) Turpināta iepriekšējā ceturksnī uzsāktā Operatīvās vadības signālu apakšsistēmas AIROS komponenšu izstrāde. 

2) Veikta lietojamības testēšana un apzināti nepieciešamie uzlabojumi. 

3) Veikti funkcionālie testi, identificēti nepieciešamie labojumi, veikta risinājuma validēšana un verificēšana pret biznesa prasībām.

4) Turpināts darbs pie mašīnmācīšanās plūsmas komponentes apmācības un optimizēšanas, lai uzlabotu objektu atpazīšanas rezultātus. 

5) Sagatavots operatīvās vadības signālu apakšsistēmas AIROS prototipa apraksts, atbilstoši izstrādes progresam. 

 Vairāk par pašu projektu var lasīt mūsu iepriekšējā ierakstā.