Article image

dots. noslēdz darbus pie Mašīnbūves kompetences centra projekta "Kompaktu robotmanipulatoru konteineršūnu izstrāde neviendabīgu objektu apstrādei”

07.10.2020

Ziņas

Laika periodā no 1.01.2020. līdz 31.12.2020. (Covid-19 ietekmes dēļ tika pagarināts projekta īstenošanas ilgums) tiek īstenota Mašīnbūves kompetences centra projekta "Kompaktu robotmanipulatoru konteineršūnu izstrāde neviendabīgu objektu apstrādei” eksperimentālā izstrāde.

Prieks paziņot, ka 2020. g. septembrī WeAreDots, SIA noslēdz savas aktivitātes šī projekta ietvaros.

Eksperimentālās izstrādes posma kopsavilkums:

  • pabeigta operatīvās vadības signālu apakšsistēmas prototipa AIROS izstrāde;
  • izpildīta 5 dažādu sensoru (2 datorredzes sensori, 2 spektrometri, svari) izpēte un analīze, lai veiktu datu izgūšanu, apstrādi, interpretēšanu un izvērtētu piemērotāko mašīnmācīšanās plūsmas (turpmāk MLP) modeļa algoritmu;
  • izveidota MLP, kura sastāv no atsevišķiem (pieslēdzams/atslēdzams) 4 modeļiem, aprobētu zināšanu bāzi, atbilstoši eksperimentālajā laboratorijā esošajam iekārtu salikumam;
  • saskaņā ar MLP modeļa izpildes rezultātu, tiek ģenerēts robotmanipulatora vadības signāli;
  • iestrādāta iespēja operatoram veikt koriģējošās darbības un apmācīt zināšanu bāzi AIROS apakšsistēmā;
  • veikta MLP modeļu izpildes rezultātu salīdzinošā analīze, ietverot dažādu sensoru salikumu (datorredze, svari);
  • papildus projekta sākotnējam tvērumam veikta hiperspektrālās kameras datu analīze, apstrāde, un izveidoti MLP modeļi padziļinātai objekta materiāla noteikšanai;
  • sagatavoti divu variantu prototipa pielietojumi atkarībā no izvēlētā MLP modeļu un pieejamo sensoru salikuma;
  • tikušas izvirzītas hipotēzes tālākiem pētījumiem padziļinātai objekta materiāla atpazīšanai.

Izstrādātā prototipa pielietojums ir atkarīgs no izvēlēto sensoru kopuma. Eksperimentālās
izstrādes laikā tika izdalītas prasības sensoriem divos līmeņos, lai risinājumu varētu pielāgot dažādām šķirošanas un pārstrādes vajadzībām un dažādām finanšu iespējām.

Ko tas nozīmē sabiedrībai?

Ieviešot šāda veida risinājumu, mums kā viedās valsts iedzīvotājiem tiktu sniegta iespēja savus izlietoto produktu iepakojumus šķirot ar viedo tehnoloģiju palīdzību, veicināt sabiedrības interesi par atkritumu šķirošanu pārstrādei, nodrošināt pareizu, pārstrādātāja prasībām atbilstošu šķirošanu, vienlaikus kļūstot vēl “zaļākiem” un videi draudzīgākiem.

Vairāk par pašu projektu var lasīt mūsu iepriekšējā ierakstā.