Article image

Mašīnbūves kompetences centra projekts "Kompaktu robotmanipulatoru konteineršūnu izstrāde neviendabīgu objektu apstrādei”

30.12.2019

Ziņas

Laika periodā no 1.10.2019. līdz 31.12.2019. tika īstenotas divas Mašīnbūves kompetences centra projekta "Kompaktu robotmanipulatoru konteineršūnu izstrāde neviendabīgu objektu apstrādei” aktivitātes.

1. aktivitāte: Rūpnieciskais pētījums.

  1. Apzinātas un definētas lietojamības prasības risinājuma AIROS WEB formu izstrādei.
  2. Veikta nepieciešamo un pieejamo sensoru veidu (modeļu) izpēte, pielietojamības teorētiskā izpēte un validācija.

2.aktivitāte: Eksperimentālā izstrāde.

  1. Izstrādāta AIROS loģiskā arhitektūra.
  2. Uzsākta AIROS WEB formu izstrāde.
  3. Izstrādāti servisi datu apmaiņai ar sensoriem ML komponenti.
  4. Aprīkota eksperimenta laboratorijas telpa ar mobilās šķirošanas stacijas prototipu, veikta sensoru testēšana un kalibrēšana.
  5. Sagatavoti un klasificēti eksperimenta paraugi, sagatavota testa datu kopa.
  6. Uzsākta mašīnmācīšanās plūsmas komponentes izstrāde, veikta apmācība un optimizēšana, lai uzlabotu objektu atpazīšanas rezultātus.