Article image

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2020. gada trešajā ceturksnī

15.09.2020

Ziņas


IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā 2020. gada trešajā ceturksnī tiek turpināta visu apstiprināto pētījumu īstenošana un uzsākta viena jauna pētījuma īstenošana. Sagatavots un iesniegts jau piektais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. Mazinot iespēju inficēties ar Covid-19, sanāksmes lielākoties notikušas pilnībā vai daļēji attālināti. Covid-19 radītie sarežģījumi atsevišķos gadījumos ir ietekmējuši pētījumu norises laika grafikus, bet kopumā pētījumu īstenošana nav būtiski ietekmēta.

dots. īstenotais projekts:

SIA “WeAreDots” un SIA ZTF “Lāsma” pētījums Nr. 1.12 “Multiobjektu detektēšana un izsekošana transportlīdzekļu satiksmes novērošanai: 3D-LiDAR un kameras datu apvienošana” uzsākts 2020. gada aprīlī. 2020. gada trešajā ceturksnī tiek turpināta rūpnieciskā pētījuma pirmās aktivitātes "LiDAR tipa skeneru darbības principu un to ietekmējošo faktoru īpašības izpēte” un eksperimentālās izstrādes aktivitātes “LiDAR tipa skeneru darbības uzsākšana” īstenošana.

Citi projekti:

SIA “ZZ dats” pētījums Nr. 1.1 “Analītiskas datu noliktavas projektēšanas ietvars e-pārvaldei” uzsākts 2019. gada jūnijā; līdz 2020. gada trešajā ceturksnī tiek īstenota pētījumu noslēdzošā eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Analītiskas e-pārvaldes datu noliktavas risinājuma izstrāde iedzīvotāju karšu datu apstrādei un analīzei”, kuru plānots pabeigt septembrī.

AS “RIX Technologies” pētījums Nr. 1.2 “Lietotāju atbalsta viedais asistents” uzsākts 2019. gada septembrī; līdz 2020. gada trešajam ceturksnim pabeigts rūpnieciskais pētījums, jūlijā uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Lietotāju atbalsta viedā asistenta prototipa specificēšana un izstrāde”.

SIA “Mobilly” pētījums Nr. 1.3 “Uz dokumentu vadības sistēmas bāzēta finanšu analīzes rīka izstrādes izpēte un prototipēšana” uzsākts 2019. gada jūlijā. 2020. gada trešajā ceturksnī pabeigts rūpnieciskais pētījums un tiek turpināta eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Trīskāršā spējuma biznesa paradigmas modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcija” īstenošana.

SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “T2T” pētījums Nr. 1.4 “Uz viedām  tehnoloģijām balstīta modulāra Personāla pārvaldības risinājuma (PPR) izstrāde” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada trešajā ceturksnī tiek turpināta rūpnieciskā pētījuma trešā aktivitāte “Viedo tehnoloģiju pielietojums moderno personāla pārvaldības pieeju nodrošināšanai”, kā arī eksperimentālās izstrādes aktivitāte “PPR prototipa izveide”.

SIA “Datorzinību centrs” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada trešajā ceturksnī pabeigta rūpnieciskā pētījuma pirmā aktivitāte “Pētniecības atbalsta modeļa izveide” un tiek turpināta otrās aktivitātes “Pētniecības atbalsta modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcijas izveide” īstenošana.

SIA “DIVI grupa” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.6 “Laiksakritības analīze biznesa procesu modeļos” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada trešajā ceturksnī turpinās rūpnieciskā pētījuma otrās aktivitātes “Laiksakritīgas izpildes analīzes algoritmi” un eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Prototipa izstrāde” īstenošana.

SIA “DIVI grupa” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.7 “Biznesa procesu modeļu lietojums pilnai informācijas sistēmas funkcionalitātes testēšanai” uzsākts 2019. gada jūnijā. 2020. gada trešajā ceturksnī turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Prototipa izstrāde” un uzsākta pētījumu noslēdzošā aktivitāte “Prototipa aprobācija”.

SIA “ABC Software” pētījums Nr. 1.8 “Netipisko darbību noteikšana, piemērojot daļēji uzraudzītu apmācības (semi-supervised) pieeju klašu nelīdzsvarotā vidē” uzsākts 2019. gada aprīlī. 2020. gada trešajā ceturksnī tiek turpināta pētījumu noslēdzošā eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Netipisko darbību noteikšanas algoritma modeļa pārbaude un adaptācija mākslīgi radītā vidē”.

SIA “Lursoft IT” un Rīgas Tehniskās universitātes pētījums Nr. 1.9 “Prototipa izveide kontroles dienestu un finanšu regulatoru pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī privātā sektora klientu portfeļu pārvaldībai” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada trešajā ceturksnī pabeigta prototipa izstrāde un uzsākta pētījumu noslēdzošā eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Modeļa testēšana, izmantojot prototipu”.

SIA “ABC Software” pētījums Nr. 1.11 “IT sistēmu lietotāju uzvedības analīze un realizēto biznesa procesu efektivitātes uzlabošana, izmantojot AI/ML” tiek uzsākts 2020. gada septembrī ar pirmo rūpnieciskā pētījuma aktivitāti “IT sistēmu lietotāju uzvedības analīzes un efektivitātes noteikšanas algoritma tehnoloģisko komponentu izveide un to validācija laboratorijas vidē”.

SIA “DATI group” pētījums Nr. 1.13 “Resurstaupīgi skaitļošanas uzdevumu optimizācijas risinājumi” uzsākts 2020. gada februārī. Trešajā ceturksnī pabeigta rūpnieciskā pētījuma  otrā aktivitāte “Optimizācijas izaicinājumu formalizēšana” un uzsākta trešās aktivitātes “Optimizācijas platformas projektēšana” īstenošana.

SIA “Tilde” pētījums Nr. 2.2 “Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošana” uzsākts 2019. gada aprīlī. 2020. gada trešajā ceturksnī turpinās rūpnieciskā pētījuma trešās aktivitātes “Pētījums par neirontulkošanas sistēmu pielāgošanu runas tulkošanas problēmu risināšanai” un eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošanas risinājuma prototips” īstenošana.

SIA “Tilde” pētījums Nr. 2.3 “Neironu tīklu mašīnmācīšanās metodes virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijai” uzsākts 2019. gada aprīlī. 2020. gada trešajā ceturksnī turpinās trešās rūpnieciskā pētījuma aktivitātes “Dialogu scenāriju mašīnmācīšanās no audio sarunām” un eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijas prototips” īstenošana.

SIA “LETA” un Latvijas Universitātes matemātikas un informātikas institūta pētījums Nr. 2.4 “Semantiski strukturētas informācijas izguves platforma liela apjoma latviešu valodas ziņu arhīva apstrādei” uzsākts 2019. gada jūnijā. 2020. gada trešajā ceturksnī turpinās pētījumu noslēdzošās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Sistēmas prototipu izstrāde ziņu arhīva apstrādes un mediju monitoringa lietojumiem” īstenošana.

SIA “Datorzinību centrs” pētījums Nr. 2.5 “E-mācību objektu veidošanas, migrācijas un lietošanas sadarbspējas nodrošināšana mākoņdatošanas infrastruktūrā” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada trešajā ceturksnī pabeigts rūpnieciskais pētījums un turpinās pētījumu noslēdzošās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “E-mācību satura izveides un migrācijas rīku prototipu izveide un validācija mākoņpakalpojumu vidē” īstenošana.

SIA “Tilde” un SIA “Merhels Revidenti Konsultanti” starpnozaru pētījums Nr. 2.6 “Mākslīgā intelekta metožu izpēte un kompleksu sistēmu veidošana uzņēmumu grāmatvedības uzskaites procesu automatizācijai un lēmumu modelēšanai” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada trešajā ceturksnī turpinās pētījumu noslēdzošās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Mākslīgā intelekta tehnoloģiju prototipa izstrāde grāmatvedības uzskaites procesu automatizēšanai un uzņēmumu darbības rādītāju analīzei un prognozēšanai” īstenošana, kuru septembrī plānots pabeigt.