Article image

Sadarbībā ar dots. vairākās Latvijas augstskolās sākta digitālo risinājumu integrēšana studiju procesā

16.03.2023

Ziņas

Kopš aizvadītā gada novembra Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte - LBTU (iepriekš LLU) īsteno projektu “Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskas specializācijas jomās”, kurā kā partneri iesaistīti SIA “WeAreDots”, SIA “Baltijas Datoru akadēmija”, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Daugavpils Universitāte, Latvijas Universitāte, Ventspils Augstskola un Biznesa Augstskola “Turība”. Vairākās projekta aktivitātēs ir iesaistīta arī LBTU aģentūra "Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledža".

Lai stiprinātu studējošo digitālās kompetences, partneriem sadarbojoties, tiek īstenota virkne aktivitāšu, lai studiju kursos integrētu digitālus risinājumus. Plānots, ka apjomīgie uzlabojumi tiks ieviesti šī gada laikā un būtiski ietekmēs universitātes absolventu konkurētspēju darba tirgū.

Studiju kursu pilnveides nolūkos janvārī LBTU, RTA un DU mācībspēki piedalījās dots. mašīnmācīšanās inženiera vadītājās apmācībās par mākslīgo intelektu un tā sniegtajām iespējām. Mācībspēki apguvuši reprezentatīvo datu kopu nodefinēšanu, neironu tīklu modeļus un to pielāgošanu mācību vielas reprezentācijai, akcentējot datorredzes, videoanalīzes, klasifikācijas uzdevumu un anomāliju detektēšanas tabulāros datus, operāciju pētīšanas, SLAM un satelītdatu risinājumus.

Pateicoties apmācību rezultātā iegūtajām zināšanām, mācībspēki ir uzsākuši savu studiju kursu pilnveidi ar digitālajiem risinājumiem.

Eiropas Sociālā fonda projektam “Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskas specializācijas jomās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/005) piesaistīts REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai. Projekta kopējas izmaksas ir 2,052,269.47 EUR. Tā īstenošana sākta 2022. gada 1. novembrī un noslēgsies 2023. gada 31. decembrī.