Article image

No rudens LBTU, RTA un DU studentiem būs pieejami 54 studiju kursi ar digitalizācijas risinājumiem

07.07.2023

Ziņas

Lai veicinātu jaunu tehnoloģiju apguvi, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU), Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas (RTA) un Daugavpils universitātes (DU) studiju programmās, mācībspēki ir papildinājuši dažādu nozaru studiju kursus ar digitalizācijas risinājumiem. Tie palīdzēs pilnveidot studējošo digitālās kompetences un kāpinās viņu konkurētspēju darba tirgū.

Studiju kursi, kuros integrēti digitalizācijas risinājumi, studentiem būs pieejami jau šī gada rudenī. Tos izstrādājuši 37 LBTU mācībspēki un kopumā tie papildinājuši 42 studiju kursus; 7 DU mācībspēki atjaunojuši 8 studiju kursus, bet 3 RTA mācībspēki strādājuši ar 4 studiju kursu attīstīšanu. Šobrīd visi 54 studiju kursi ir nodoti WeAreDots, SIA ekspertu izvērtēšanai, lai nodrošinātu to kvalitāti.

Šī ir viena no aktivitātēm plašākā studiju procesa digitalizēšanā, kas tiek īstenota projektā “Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskas specializācijas jomās”.

Visas aktivitātes norisinās Eiropas Sociālā fonda projektā “Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskas specializācijas jomās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/005), kam piesaistīts REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai. Projekta kopējas izmaksas ir 2,052,269.47 EUR. Tā īstenošana sākta 2022. gada 1. novembrī un noslēgsies 2023. gada 31. decembrī.