Article image

Turpinām darbu zivju produkcijas ražošanas procesa efektivitātes paaugstināšanas projektā

16.04.2021

Ziņas

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “PERUZA” sadarbībā ar SIA “WeAreDots” 2020. gada 1.decembrī uzsāka starpnozaru pētniecības projekta Nr. 4.7 “Augstvērtīgu zivju produkcijas ražošanas procesa ekonomiskās efektivitātes paaugstināšana ar visaptverošu izejmateriāla, produkcijas un ražošanas procesa kontroles un pārvaldības IT risinājumu” īstenošanu.

Abi projekta partneri patlaban realizē 1.aktivitāti “Rūpnieciskais pētījums”, kuras ietvaros ir uzsāktas intensīvas konsultācijas ar risinājumā potenciāli ieinteresētiem uzņēmumiem Latvijā, Lietuvā, Islandē, Fēru salās, kā arī uzsākta izejmateriāla attēlu analīze.

Diemžēl COVID-19 pandēmijas dēļ nav iespējas apmeklēt ražotnes klātienē un veikt pētījumus ražošanas uzņēmumos ar reālu izejmateriālu. Tajā pat laikā tiek veikti no klātienes vizītēm neatkarīgie darbi - apzināti kvantitatīvie un kvalitatīvie zivju apstrādes procesa kvalitātes rādītāji, veicot literatūras studijas, uzsākta teorētiskā risinājuma projektēšana un sagatavoti priekšlikumi kvalitātes rādītāju vizualizācijai izstrādājamajā risinājumā.