Article image

Augstvērtīgu zivju produkcijas ražošanas procesa ekonomiskās efektivitātes paaugstināšanas pētniecības projekta progress

12.04.2022

Ziņas

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “PERUZA” sadarbībā ar SIA “WeAreDots” (dots.) 2020. gada 1.decembrī uzsāka starpnozaru pētniecības projekta Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Augstvērtīgu zivju produkcijas ražošanas procesa ekonomiskās efektivitātes paaugstināšana ar visaptverošu izejmateriāla, produkcijas un ražošanas procesa kontroles un pārvaldības IT risinājumu” īstenošanu.

2022. gada pirmajā ceturksnī noslēdzies dots. veiktais rūpnieciskais pētījums, kura ietvaros pabeigts darbs pie zivju apstrādes procesu raksturojošo kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju izpētes zivju pārstrādes nozarē, kā arī izvēlēti piemērotākie algoritmi un paņēmieni, kas pašlaik tiek izmantoti IS risinājuma prototipa, kas ieguvis nosaukumu aiFish, eksperimentālajā izstrādē.

aiFish risinājums ieguvis pievilcīgu dizainu un papildināts ar dažādām ievades formām un klasifikatoriem, kas iepriekš tika definēti Programmatūras projektējuma aprakstā.

PERUZA komanda papildinājusi industriālā prototipa līniju ar fileju kvalitātes vērtēšanas posteni, kurā PERUZA datorredzes un mašīnmācīšanās sistēmai tiek demonstrēti fileju paraugi un iegūtā informācija tiek nodota apstrādei uz aiFish. dots. komanda izstrādā un testē PERUZA piegādātā gaismas galda vadības mehānismu - izveidots sākotnējais risinājuma prototips, kas ļauj kontrolēt LED displeju ar peli un iegūt LED displeja attēlu, kas uzņemts ar WEB kameru un veikti prototipa pielāgošanas darbi, t.sk. eksperimenti ar attēlu bibliotēkām, darba galda displeja un USB kameras uzstādījumiem.

Pašlaik rit projekta pēdējais ceturksnis un priekšā vēl LED darba galda prototipa papildinājumi, tostarp kvalitatīvas atgriezeniskās saites no kameras nodrošināšana, kā arī aiFish integrēšana ar PERUZA kvalitātes kontroles staciju un saņemto kvantitatīvo rādītāju uzglabāšanas nodrošināšana, kā arī papildināšana ar atskaišu un grafiku moduli.