Article image

Augstvērtīgu zivju produkcijas ražošanas procesa ekonomiskās efektivitātes paaugstināšanas pētniecības projekta rezultāts

04.07.2022

Ziņas

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “PERUZA” sadarbībā ar SIA “WeAreDots” (dots.) 2020. gada 1.decembrī uzsāka starpnozaru pētniecības projekta Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Augstvērtīgu zivju produkcijas ražošanas procesa ekonomiskās efektivitātes paaugstināšana ar visaptverošu izejmateriāla, produkcijas un ražošanas procesa kontroles un pārvaldības IT risinājumu” īstenošanu.

2022. gada 30. jūnijā projekts noslēdzies, rezultātā izveidots kombinēts izejmateriāla, produkta un ražošanas procesa kompleksa kontroles un vadības risinājums, kas nodrošinās komerciāli vērtīgu zivju produkcijas efektīvu ražošanu. Projekta gaitā uzkonstruētais LED darba galda risinājums sastāv no vairākām individuāli izgaismojamām gaismas diodēm, kas palīdz ieraudzīt defektu lokācijas un ievērojami samazina fileju apstrādes operatora apžilbšanu. Turklāt zivs filejas dažāda biezuma reģioni tiek izgaismoti ar dažādu spilgtumu – biezākie reģioni spilgtāk, plānāki reģioni mazāk spilgti, tādejādi palīdzot veikt ātrus un precīzus griezumus.

Tāpat veikta ražošanas procesā iegūto rādījumu vizualizācija projekta gaitā izstrādātājā risinājumā aiFish. Projekta pēdējā posma ietvaros izstrādāts integrācijas rīks, kas ļauj savietot Peruza kvalitātes kontroles stacijas rādījumus ar aiFish apstrādājamajiem datiem, veikti dažādi uzlabojumi, kas sistēmas lietotājam ļauj efektīvi darboties izstrādātajās saskarnēs un sniedz iespēju kontrolēt produkcijas situāciju apstrādāto partiju, defektu tajās un kopējās kvalitātes grafiskajos pārskatos. Papildināts arī iepriekšējā projekta posmā iesāktais programmatūras projektējuma apraksts, kurā izklāstīts projektējuma funkcionalitātes apraksts – biznesa procesi, tostarp projekta ietvaros pētītais fileju ražošanas līnijas posms, sistēmas arhitektūra, lietotāju saskarņu apraksti, datu bāzu tabulas un klasifikatori u.c. saistītā informācija.

Projekta rezultātā apkopotas arī risinājuma attīstības perspektīvas, kas palīdzētu uzlabot operatoru sniegumu ražotnēs un ļautu efektīvāk apkopot un izvērtēt dažādus mērījumus fileju apstrādes procesā. Piemēram, nākotnes perspektīvā noderīgi sistēmu papildināt ar grafisku ražošanas līnijas attēlojumu, kurā tiktu integrēti dažādi rādītāji un ja saistītie kontroles lielumi potenciāli būtu zem normas (nepietiekams svars, pazemināta temperatūra u.c.), sistēma par to brīdinātu. Tieši tāpat sistēmas panelī brīdinājumu sistēma integrējama ar mērķi ražotājam novalidēt nākamās partijas stāvokli – vai tā ir atbilstoša kvalitātes kritērijiem, lai to turpinātu apstrādāt ražošanas līnijā.

Paldies Peruza kolēģiem par sadarbību, priecāsimies to turpināt arī citos projektos nākotnē!