Article image

Pirmie soļi sadarbībā ar "Balticovo"

09.09.2018

2017. gada 18. augustā SIA "Latvijas pārtikas kompetences centrs" ar AS "Balticovo" noslēdza sadarbības līgumu par pētniecības projekta Nr.28 "Dējējvistu uzraudzības, olu ražošanas produktivitātes prognozēšanas un izmaiņu agrīnas atklāšanas sistēmas novērtēšana un tehnoloģiskās pamatnes izveide" īstenošanu laika periodā no 2017.gada 21.augusta līdz 2017.gada 31.decembrim. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar SIA "ABC software" un WeAreDots, SIA (iepriekš: SIA "SQUALIO cloud consulting").

Dējējvistas tiešā mērā nosaka uzņēmuma produktivitāti un rentabilitāti. Līdztekus barības izmaksām dējējvistu uzturēšanu saistītās izmaksas ir lielākās izmaksu pozīcijas olu ražošanas procesā. Spēja agrīni prognozēt jebkādas potenciālās novirzes kopējā olu ražošanas apjomā un to ietekmējošos rādītājos var novērst negatīvo izmaiņu cēloņus, pirms tie ir iestājušies (piem., veicot atbilstošu veterināro iejaukšanos). Projekta mērķis ir radīt dējējvistu uzraudzības, olu ražošanas produktivitātes prognozēšanas un anomāliju agrīnās atklāšanas ietvara demonstrācijas tehnoloģisko pamatni, nosakot tipiskākos ietekmējošos rādītājus, to mērīšanas automatizācijas iespējas, priekšapstrādes ieteicamos paņēmienus un tehnoloģiskos risinājumus, izmantojot par paraugu AS "Balticovo" eksistējošos ražošanas procesus un datus. Projekta rezultātā izveidotā eksperimentālā metode un tehnoloģiskie risinājumi, kas atbilst tehnoloģijas gatavības līmenim TRL5, paredzēti turpmākajiem pētījumiem gala risinājuma izveidošanas nolūkā. Pētījums tiek īstenots Latvijas pārtikas nozares Kompetences centra projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/004 ietvaros.

Latvijas pārtikas nozares Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

1. Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:

  • glabāšanas iepakojuma pētījumi,
  • glabāšanas laiku un nosacījumus uzlabojošas tehnoloģijas,
  • jauni produkti plašākām tirgus preferencēm.

2. Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:

  • pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos,
  • lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas,
  • jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.