2022. gada sākumā uzsāka starpnozaru pētniecības projekta Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Tehnoloģija sabērtu sīkpaku atpazīšanai ar datorredzi un robotizētai šķirošanai” īstenošanu.