Article image

iTREMP projekta publikācija | 1

28.06.2019

Ziņas

iTrEMP

WeAreDots, SIA  2019.gada 24.aprīlī  noslēdza līgumu Nr.1.1.1.1/18/A/183 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “iTrEMP: Inteliģentā transporta un pārkāpumu menedžmenta sistēma” (turpmāk – Projekts) īstenošanu, kurā kā sadarbības partneris piesaistīts Elektronikas un datorzinātņu institūts.

Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvu platformu satiksmes datu apkopošanai, izplatīšanai un pārvaldei, kas varētu kalpot par pamatu jaunu produktu izstrādei, kuri atbalstītu videi draudzīgāku un efektīvāku pilsētu pārvaldību.

Mūsdienu pilsētās jau eksistē diezgan daudz pieejamu datu avotu. Daļa no šiem datiem ir pieejama atvērtu datu formā, bet daļa caur sensoru izstrādātāju slēgtām saskarnēm, kas nav ērti pieejami automātiskai analīzei un lēmumu pieņemšanas atbalstam. Lai gan vienkāršākajiem analīzes uzdevumiem tas parasti ir pietiekami (piem., indukcijas sensori auto skaitīšanai, lai noteiktu satiksmes intensitāti, vai numurzīmju noteikšana fotoradaru attēlos), tomēr tie neļauj iegūt kompleksāku situācijas pārskatu, jo dažādās sistēmas bieži nav savietojamas un tām nav vienota saskarne, kas ļautu papildināt to funkcionalitāti. Projekta ietvaros radītā platforma kalpos kā visas pieejamās informācijas krātuve un maršrutētājs, kā arī vienkāršotu jaunu sensoru datu ieguvi nodrošinot standartizētas saskarnes, bagātinot datus savā starpā, korekti pārvaldot datus ņemot vērā indivīdu privātuma prasības, tajā pašā laikā kalpojot par pamatu jauniem produktiem un pakalpojumiem nākotnes satiksmes pārvaldībai un analīzei pilsētās.

Platforma ļaus pilsētu vadībai sniegt uzņēmumiem, kas rada inovatīvus datu apstrādes risinājumus, piekļuvi konkrētiem datu veidiem, ar nepieciešamo anonimitātes līmeni un standartizāciju, tādējādi liekot pamatus efektīvākai publiskajai/privātajai sadarbībai, kā arī samazinot izmaksas un palielinot sadarbību starp inovatīvajiem uzņēmumiem un iegūstot atbalstu efektīvākai un dabai draudzīgākai lēmumu pieņemšanai. Tā atbalstīs inovācijas kā uzlabotu metadatu ieguvi par satiksmes notikumiem veicinot labāku analīzi, globāla līmeņa satiksmes analīzi par ienākošo un izejošo ikdienas strādājošo satiksmi, kā arī neregulāro tūristu satiksmi, vai arī, uzlabotu anomāliju atklāšanu - agresīvu braukšanu, neatļautu stāvēšanu vai satiksmes negadījumus u.c.