Article image

iTrEMP Projekta finiša taisne

07.07.2020

Ziņas

iTrEMP

WeAreDots, SIA  un Elektronikas un datorzinātņu institūts kopīgi uzsāktais projekts “iTrEMP: Inteliģentā transporta un pārkāpumu menedžmenta sistēma” (turpmāk – Projekts) jau aizvadījis 15 no 18 izpildes mēnešiem un tuvojas noslēgumam.

Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvu platformu satiksmes datu apkopošanai, izplatīšanai un pārvaldei, kas varētu kalpot par pamatu jaunu produktu izstrādei, kuri atbalstītu videi draudzīgāku un efektīvāku pilsētu pārvaldību.

Projektā paralēli norit 4 aktivitātes:

 1. Sensoro datu modeļa un ieguves metožu izstrāde – šīs aktivitāte ir praktiski noslēgusies un no tās rezultātiem izvēlēts dažādu datu avotu – sensoru tīklu apskats, kas aprakstīts zinātniskā publikācijā, kas tiks iesniegta publicēšanai žurnālā Data atbilstoši apakšaktivātes 1.3 uzdevumiem.
 2. Mašīnmācīšanās pielietošana datu analīzei un lēmumu pieņemšanai – šīs aktivitātes ietvaros pabeigta apakšaktivitāte 2.2 “Izvēlēto pilota problēmu mašīnmācīšanās modeļu izstrāde” tās rezultāti šobrīd tiek ieviesti apakšaktivitātē 2.3 “Mašīnmācīšanās modeļu laboratoriskā validācija”, kā arī šīs validācijas rezultāti tiek aprakstīti zinātniskā publikācijā.
 3. Lielapjoma (video) datu ieguves risinājumi – šīs aktivitātes ietvaros pabeigta apakšaktivitāte 3.3 “Atlasīto lielapjoma datu ieguves un apstrādes metožu izstrāde” uz tās rezultātu bāzes norit apakšaktivitāte 3.4 “Lielapjoma datu ieguves un apstrādes metožu laboratoriskā validācija”, kā arī šīs valdiācijas rezultāti tiek aprakstīti zinātniskā publikācijā.
 4. Platformas prototipa izstrāde – šīs aktivitātes jau izstrādāts platformas prototips, kas tiek validēts reālā pilsētvidē (Valmieras pilsētā), kā arī tiek finalizēti datu ieguves, apstrādes un analīzes moduļu prototipi. Validācijas process tiek dokumentētsun ietver gan kvantitatīvo, gan kvalitatīvo validāciju.

Projekta attiecināmās izmaksas noteiktas 878 510,21 EUR apmērā, no tām plānotais ERAF atbalsta apmērs 599 316,15 EUR jeb 68,22% no projekta attiecināmajām izmaksām. Projekta faktiski uzsākts ar 2019. gada 1.aprīli un to plānots īstenot 18 mēnešu laikā, t.i. līdz 2020.gada septembra beigām.

Uz šo brīdi projektā ir sagatavoti pirmie deviņi nodevumi:

 • D1: Datu modeļa dizaina dokuments
 • D2: Ziņojums par lokālo metadatu izguves metodēm
 • D3: Ziņojums par pielietojamiem mašīnmācīšanās modeļiem
 • D4: Ziņojums par izkliedētām datu apstrādes metodēm
 • D5: Ziņojums par datu ieguves metodēm
 • D6: Publikācija par 1. aktivitātes rezultātiem – iesniegta publicēšanai (gaida izvērtējumu)
 • D7: Divi mašīnmācīšanās modeļi datu analīzei un lēmumu pieņemšanai tiek validēti un gatavoti publicēšanai
 • D8: Divi lielapjoma datu ieguves vai analīzes modeļi tiek validēti un gatavoti publicēšanai
 • D9: Platformas prototips (tiek gatavota pavaddokumentācija un tas tiek validēts reālā pilsētvidē)