Article image

Latvijas IT uzņēmums dots. pārmet Norvēģijas kompānijai “Visma Enterprises” netīru metožu izmantošanu cīņā par Latvijas tirgu

08.11.2019

Ziņas

Lai arī jau vairāk nekā gadu veicam Rīgas domes finanšu uzskaites procesu reorganizācijas projektu, tikai oktobra beigās saņēmām TV3 raidījuma Nekā personīga interesi par šo projektu. 2019.gada 3.novembrī raidījumā tika izplatīta selektīvi atlasīta, iespējams, maldinoša informācija par šo projektu. Sižets radīja iespaidu, ka iepirkuma procedūrā ir pieļauti būtiski pārkāpumi, kas nav taisnība.

Mūsu līgumattiecības par šī projekta realizāciju ar Rīgas domi sākās 2017.gadā. Atklāta konkursa rezultātā mēs pierādījām sava produkta Acto ERP spēju nodrošināt Rīgas domes reorganizējamo finanšu un grāmatvedības uzskaites procesu atbalstu. Acto saimes produkti tirgū tiek piedāvāti jau vairāk nekā 5 gadus un jau 2016.gadā Valsts reģionālās attīstības aģentūras rīkota atklāta konkursa kārtībā, izturot pretendentu atlasi, tika iekļauti aģentūras uzturētā Elektronisko iepirkumu sistēmā. Savukārt 2018.gadā Rīgas dome Elektronisko iepirkumu sistēmā veica Acto ERP produkta pilnapjoma ieviešanas pasūtījumu, kas šobrīd veiksmīgi tiek realizēts un darbosies vismaz 10 gadus.

Šī brīža medija selektīvā interese par šo projektu uzņēmumam dots. ir pārsteigums. Mūsu skatījumā tas ir netīras konkurences cīņas piemērs no agrākā līdzīgas sistēmas piegādātāja – Norvēģijas uzņēmuma “Visma Enterprises”.

Līdz šim Rīgas dome finanšu uzskaites un grāmatvedības procesu tehniskajam atbalstam ir izmantojusi Norvēģijas kompānijas “Visma Enterprises” (iepriekš – SIA FMS un SIA FMS Software) programmproduktu Horizon, kas tagad šajā segmentā zaudējusi konkurences cīņā.

Vēlamies vērst uzmanību, ka 2013.gadā Konkurences padome konstatēja Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas pārkāpumu sistēmas Horizon piegādātāja darbībās. Minētais pārkāpums, kas atbilstoši Konkurences Padomes lēmumā minētajam ir noticis 5 gadu garumā, ietver aizliegtu cenu vai tarifu noteikšanu tirgus dalībnieku starpā. Šādu vienošanos nolūks ir ierobežot konkurenci tirgū, kas var rezultēties cita starpā paaugstinātās izmaksās klientiem.

Mūsu skatījumā, iespējams, šāds Konkurences Padomes secinājums kopskatā ar tehnoloģiskās attīstības izvērtējumu, varēja būt kalpojis par pamatu Rīgas domes iniciētajām pārmaiņām finanšu un grāmatvedības uzskaites procesos. Pēc mūsu aprēķiniem jaunā produkta ieviešanas un uzturēšanas izmaksas būs mazākas nekā līdzšinējās izmaksas attiecībā uz nu jau novecojušo Horizon programmatūru.

Pašu raidījumu ir iespējams apskatīt šeit.