Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “PERUZA” sadarbībā ar SIA “WeAreDots” 2020. gada 1.decembrī uzsāka starpnozaru pētniecības projekta Nr.1.2.1.1/18/A/008 īstenošanu.