Article image

Tehnoloģijas sabērtu sīkpaku atpazīšanai ar datorredzi un robotizētai šķirošanai pētniecības projekta rezultāts.

07.07.2022

Ziņas

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “PERUZA” sadarbībā ar SIA “WeAreDots” (dots.) 2022. gada sākumā uzsāka starpnozaru pētniecības projekta Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Tehnoloģija sabērtu sīkpaku atpazīšanai ar datorredzi un robotizētai šķirošanai” īstenošanu. 2022. gada 30. jūnijā projekts ir noslēdzies, kā rezultātā, pielietojot mākslīgā intelekta dziļās mašīnmācīšanās paņēmienus, izveidots datorredzes un attēlu apstrādes risinājums, kas spēj vadīt sīkpaku uzlikšanu uz šķirošanas konveijera ar manipulatora satvērēju jeb kobotu.


Lai sasniegtu projektā izvirzīto mērķi, tika izstrādātas vairākas risinājuma komponentes, tostarp, satvars sīkpaku izsekošanas datu plūsmai, kas uzlaboja datorredzes risinājumu, komanduzdevuma atjauninājums robotmanipulatoram, lai tas spētu noteikt, kuras sīkpakas ir jāizņem no tālākas apstrādes, kā arī svītrkodu atpazīšanas rīks, lai svītrkoda atpazīšanas gadījumā, sīkpakas automātiski tiktu notrauktas no konveijera.

Risinājuma gaitā tika veikta neironu tīkla izstrāde un apmācīšana. Rezultātā izveidota datorredzes sistēma, kas spēj novērtēt sabērto paku kontūras, to telpisko novērtējumu un optimālo noņemšanas secību. Pateicoties darbam ar virtuālo konveijera platformu un sintētiskās datu kopas apstrādi ar eksperimentālo neironu tīklu, tika sasniegts precīzāks rezultāts darbībās ar reālu haotiski sabērtu sīkpaku kaudzi. Izveidotais risinājums potenciāli spēs atbrīvot darbiniekus no monotonās sīkpaku apgriešanas tā, lai svītru kods atrastos augšup vērstajā skaldnē un sīkpakas varētu apstrādāt tālāk.

Projekta noslēgumā klātienē dots. sadarbībā ar PERUZA pārstāvjiem veica datorredzes un šķirošanas konveijera saskarņu integrāciju, kā arī izstrādāto komponenšu implementāciju šķirošanas konveijera iekārtā.


Pateicamies PERUZA kolēģiem par sadarbību šī projekta ietvaros!