Meetinch - produktīvas sapulces izglītības iestādē

KAS IR MEETINCH?

Katra minūte, kas pavadīta sanāksmē, atņem laiku, ko varētu lietderīgi izmantot, labojot izglītojamo darbus vai plānojot radošāku mācību procesu? Pazīstama situācija?

Meetinch ir efektīvas sapulču pārvaldības risinājums, kas radīts ar mērķi uzlabot izglītības iestāžu sapulču kultūru, optimizēt ierastos procesus un veidot katru sanāksmi uz rezultātu orientētu.


IEGUVUMI

  • Centralizēti uzglabāti un ērti pārskatāmi sapulču plāni un protokoli; 
  • Veicināta sapulču dalībnieku izpratne par sapulces un pēc-sapulces laikā sasniedzamajiem rezultātiem; 
  • Operatīva sapulču informācijas aprite, izmantojot dažādus kanālus, tajā skaitā e-pastu;
  • Sapulču plānu un rezultātu sagatavošana, kopdarbojoties reāllaikā; 
  • Optimizēts sapulču pārvaldības un informācijas aprites process; 
  • Aizvadīto un plānoto sapulču atsekošana kalendāra skatā; 
  • Centralizēta pēc-sapulču uzdevumu atsekošana.

Kā tas strādā?

Sāc ar skaidru plānu jeb sapulces darba kārtību

Izmanto Meetinch, lai noteiktu sanāksmei mērķi, definētu plāna punktus un pievienotu atbildīgās personas katram no tiem jau pirms sapulces.

Meetinch automātiski izveido sanāksmes struktūru, kurai ērti sekot līdzi sapulces laikā, un tā sniedz izpratni dalībniekiem, kas no viņiem tiks sagaidīts, ļaujot pienācīgi sagatavoties sanāksmei.

Izveidotais plāns automātiski tiek pievienots sapulces ielūgumam, ko dalībnieki saņem savā e-pastā kopā ar saiti uz sapulces kopdarbības vidi.


Veic pierakstus un kopīgi veidojiet sapulces protokolu 

Sapulces kopdarbības vide ļauj tās dalībniekiem tiešsaistē kopīgi fiksēt pieņemtos lēmumus un balsot par tiem, atzīmēt katram savus vai kopīgi veicamos darbus, veikt personīgās piezīmes, sekot līdzi laikam un sapulces plānam, nenovirzoties no tēmas un tādējādi uzreiz izveidojot sapulces protokolu.

Kopdarbības vide atrodas Meetinch tīmekļa lietotnē un neprasa no dalībniekiem papildus soļus vai lejupielādes – vienreiz autentificējies ar savu e-pastu un piekļūsti jebkurai sapulcei, kas ieplānota kalendārā.


Piekļūsti centralizēti uzglabātiem sapulču protokoliem un saņem automātiskus sapulču kopsavilkumus e-pastā

Pēc sapulces dalībnieku e-pastos automātiski tiek nosūtīts sapulces kopsavilkums ar visiem pieņemtajiem lēmumiem un definētajiem uzdevumiem. Ja nepieciešams, to var lejupielādēt kā rediģējamu sapulces protokola failu .docx formātā.

Meetinch tīmekļa lietotnē glabājas visi lietotāja vēsturiskie sapulču protokoli un kopdarbības vides, ļaujot ātri un ērti orientēties un atrast nepieciešamo informāciju.

Kas nav Meetinch?

Meetinch NAV tas pats, kas Microsoft Teams, Zoom, Google Meet vai citas videokonferenču lietotnes.

Meetinch ir papildinājums jebkāda veida sapulcēm, kas notiek jūsu komandā. 

Un nav nozīmes, vai tās ir klātienē vai attālināti - Meetinch būs īstais rīks, lai uzlabotu to struktūru, ritējumu un efektivitāti, kā arī ikviena personīgās prasmes kā sapulču rīkotājam vai vadītājam.