Meetinch - produktīvas sapulces izglītības iestādē

KAS IR MEETINCH?

Meetinch ir efektīvs sapulču pārvaldības risinājums, kas radīts ar mērķi uzlabot izglītības iestāžu sapulču organizēšanas kultūru, pilnveidot ierastos procesus un veiksmīgi plānot sanāksmēs sasniedzamos rezultātus.

KĀ MEETINCH VAR BŪT NODERĪGS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBĀ?

Sapulces ir neizbēgama ikdienas darba sastāvdaļa. Arī izglītības iestādes nav izņēmums. Ikviens esam bijuši situācijā, kad nākas prātot, vai sapulču nav par daudz, kāda ir to jēga un kā tās veiksmīgāk plānot.

IEGUVUMI IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM, LIETOJOT MEETINCH

  • Optimizēta sapulču norise ar iepriekš noteiktu plānu un konkrētu sapulces ilgumu;
  • Centralizēti uzglabāti un ērti pārskatāmi sapulču protokoli;
  • Veicināta sapulču dalībnieku izpratne par sapulces un pēc-sapulces laikā sasniedzamajiem rezultātiem;
  • Operatīvs sapulču pārvaldības un informācijas aprites process, izmantojot dažādus kanālus, tajā skaitā e-pastu;
  • Sapulču plānu un rezultātu sagatavošana, dalībniekiem sadarbojoties tiešsaistē;
  • Aizvadīto un plānoto sapulču apskatīšana kalendārā;
  • Centralizēta iespēja apskatīt katra sapulces dalībnieka veicamos uzdevumus.


RTU augstskolā Meetinch sapulču rīks jau ir ielauzies daļas darbinieku ikdienā un radījis ļoti pozitīvas emocijas, kuras arī komentē Ingars Eriņš, finanšu prorektors, profesors un vadošais pētnieks RTU

“Sākot izmantot Meetinch rīku, tas sākotnēji prasīs pāris minūšu sagatavošanās laiku, bet vēlāk nodrošinās neatsveramu ieguvumu!” Vairāk skatieties video:

Šobrīd Meetinch tiek izmantots jau 10 Latvijas skolās, kuras rīku veiksmīgi ieviesušas izglītības iestādes ikdienas darba organizēšanā. Pieredzes stāstu par Meetinch ieviešanu skolā stāsta Lūdzas mākslas skolas direktore Sandra Vorkale:

Lai izmēģinātu Meetinch izglītības iestādes darbā, piesakies bezmaksas apmācībām, kā arī saņem atbalstu no Meetinch komandas sava pirmā izmēģinājuma mēneša laikā.

 

Kā strādā Meetinch realitātē?

Kristaps Vergins, dots. produktu grupas vadītājs to parādīs!