Aizsardzība pret e-pasta nosūtītāja adreses viltošanu

Sazinies ar mums!

Vai Jums ir gadījies saņemt e-pastus ar viltotu sūtītāja adresi? Piemēram, rēķinu, kas ir atsūtīts grāmatvedei no uzņēmuma vadītāja, bet sūtītāja adrese izskatās viltota.

Vai kāds Jūsu klients ir saņēmis no it kā Jūsu domēna sūtītu e-pastu, ko patiesībā nekad neesat sūtījuši?

Kā iegūt pārliecību, ka sūtītais e-pasts patiešām ir īsts nevis viltots?

Ko darīt, lai aizsargātu?

Uz šiem un citiem ar e-pasta īstumu saistītiem jautājumiem palīdzēs atbildēt šādas bezmaksas tehnoloģijas e-pasta drošības un uzticamības nodrošināšanai.


SPF (Sender Policy Framework) 
Tiks izveidots Jūsu uzticamo sūtītāju serveru adrešu saraksts un publiskajā DNS aprakstīts, kā saņēmēja pusei rīkoties, ja tā saņem Jūsu domēna e-pastu ne no uzticamām adresēm.


DKIM (DomainKey Identified Mail)
Nodrošinās e-pasta satura (sūtītāja lauka FROM u.c.) parakstīšanu ar publisko atslēgu, tādējādi saņēmējs varēs pārliecināties, ka sūtītājs patiešām esat Jūs.


DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance)
Nodrošinās Jums iespēju noteikt, ko darīt ar pārbaudes neizgājušiem e-pastiem, piemēram, uzreiz ievietot karantīnā.

Kā mēs varam palīdzēt?

Lai gan šīs tehnoloģijas ir bezmaksas un neprasa papildus ieguldījumus Jūsu infrastruktūrā, tām ir nepieciešama detalizēta plāna sagatavošana, uzmanīga ieviešana, analīze un monitorings.

dots. infrastruktūras speciālisti ir gatavi ieviest šīs tehnoloģijas e-pasta drošības un uzticamības nodrošināšanai arī Jūsu organizācijā. Ieviešanas process var notikt attālināti, un tā laikā mums nav nepieciešamas administratora tiesības Jūsu infrastruktūrai.

Jūsu ieguvumi

  1.  Aizsardzība pret e-pasta identitātes zādzību un ar to saistītiem finanšu un reputācijas riskiem
  2.  Jūsu lietotāji tiks pasargāti no incidentiem, kurus rada viltotas identitātes e-pastos. 
  3.  Šo tehnoloģiju ieviešanu ikdienas e-pastu komunikācijā rekomendē CERT.LV (Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija).