Sistēmu integrācijas

WSO2 ir starptautisks atvērtā pirmkoda līderis API pārvaldības risinājumos pēc Forrester Research datiem 2020. gadā.
WSO2 risinājuma ieviešanas mērķis ir centralizēt integrācijas punktus – centrālajā resursā tiek publicēti visi datu nodrošinātāji, bet datu patērētāji vēršas uz vienu centrālo punktu. WSO2 ļauj ne tikai pakalpes centralizēt, bet arī pārpublicēt vēsturiskās SOAP pakalpes mūsdienīgā REST stilā, tādejādi samazinot datu patērētāju izstrādes izmaksas. Centralizēta pakalpju pārvaldība ļauj ne tikai veidot pakalpju repozitorijus vienuviet, bet arī uzraudzīt to veiktspēju, kontrolēt noslodzi un autorizēt to lietojumu.

Ieviešanas process

Lai nesarežģītu ieviešanas procesu, klientus aicinām sākt ar esošo sistēmu un savstarpējo integrāciju analīzi (t. sk. ar ārējām sistēmām) un piemērotākā WSO2 risinājuma izvēli, pēc tam strukturēti virzoties uz priekšu.

Jūsu ieguvumi

Izmantojot WSO2 integrācijas platformu un API servisu pārvaldības risinājumu (API Manager), nav nepieciešams veikt izmaiņas esošajās (legacy) sistēmās

Sistēmu integrāciju (API) drošība

Samazināti nākotnes ieguldījumi

Tehnoloģisko risku mazināšana

Risinājuma izvietošanas brīvība – lokāls risinājums, mākoņrisinājums vai abi

WSO2 integrācijas platformas un API servisu pārvaldības risinājuma mērogojamība, konfigurāciju un nemitīgas pielāgojamības iespējas.

Mums uzticas

Rīkojies efektīvi kopā ar pieredzējušiem ekspertiem