Article image

Fits.toll: autoceļu lietošanas nodevas (vinjetes) pārraudzības sistēma

Klients

Satiksmes ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde transporta un sakaru nozarē, kuras uzdevums ir ieviest un uzlabot Latvijas valsts politiku transporta un sakaru nozarē, uzturēt un attīstīt efektīvu, drošu, konkurētspējīgu, videi draudzīgu un fleksiblu transporta sistēmu, kā arī radīt liberalizētu un harmonisku juridisko un ekonomisko vidi sakaru nozarē.

Problēma

Ceļi un transportlīdzekļi sniedz lielu ieguldījumu ekonomikas attīstībā un izaugsmē, vienlaikus sniedzot svarīgu sabiedrisko labumu. Slikti uzturēti ceļi ierobežo mobilitāti, ievērojami paaugstina transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas, paaugstina satiksmes negadījumu skaitu un ar tiem saistītos izdevumus. Meklējot automatizētu risinājumu, Satiksmes ministrija nolēma ieviest autoceļu lietošanas nodevu - maksu par galveno un reģionālo ceļu izmantošanu, lai atvieglotu to uzturēšanu un attīstību, kā arī veicinātu videi draudzīgu transportlīdzekļu izmantošanu. Tomēr pēc pamatīgas izpētes tika pamanīts, ka nodevu bieži nemaksā pēc transportlīdzekļa pilnās masas, turklāt, ja Latvijas robeža bija 3 stundu brauciena attālumā, gan vietējie, gan citu valstu autovadītāji visbiežāk izvēlējās nodevu nemaksāt vispār. Tādējādi 2016. gadā netika iekasēti apmēram 30% no plānotā nodevas apjoma (> 4 miljoni EUR), ko tātad nevarēja arī izmantot ceļu infrastruktūras uzlabošanā.

Risinājums

Domājot par šo izaicinājumu, Satiksmes ministrija nolēma ieviest ilgtermiņā ekonomiski izdevīgu nodevas maksāšanas sistēmu, kurā apvienoti augstas kvalitātes transporta sensori un pielāgota Fits.toll sistēma, kas savienota ar dažādiem reģistriem, lai automātiski skenētu satiksmes plūsmu (ievācot datus par transportlīdzekļa tipu, laiku, atrašanās vietu, reģistrācijas valsti) un pārbaudītu, vai par garām braucošo transportlīdzekli ir samaksāta ceļu lietošanas nodeva, apdrošināšana un vai transportlīdzeklis ir izgājis tehnisko apskati vai citas ar transportlīdzekli saistītas pārbaudes, kuras klients iepriekš norādījis.

Rezultāts

4 mēnešu laika posmā, pateicoties ciešai visu akcionāru sabiedrībai, tika uzstādīta pilnībā automatizēta un integrēta nodevas ievākšanas sistēma. Šobrīd Satiksmes ministrija spēj apkopot svarīgu informāciju par satiksmes plūsmu un veicināt transportlīdzekļu pārbaudes procesu. Ir noskaidrots, ka 2 mēnešu laikā kopējā summa par ceļu lietošanas nodevas maksāšanas pārkāpumiem ir pārsniegusi Fits.toll ieviešanai piešķirtās investīcijas. Tas, ka viss ir pilnībā automatizēts, nozīmē mazāku cilvēku iejaukšanos administratīvajos procesos un mazākas kopējās izmaksas, bet galvenais – Satiksmes ministrija iegūst pilnīgu caurskatāmību un tūlītēju informāciju par vispārīgo satiksmes plūsmas situāciju un ierosināt labi aprēķinātus un piemērotus ceļu satiksmes uzlabojumus.

Atsauksme

Pateicoties modernām tehnoloģijām, esam ieguvuši svarīgus datus un ieguvuši informācijas caurskatāmību par transportlīdzekļiem uz mūsu ceļiem. Šobrīd sistēma ir pilnībā automātiska, esam samazinājuši cilvēku iesaisti nodevas iekasēšanas administratīvajā procesā un varam pievērsties uzdevumiem, kas ir stratēģiski svarīgāki – piemēram, kā vēl vairāk uzlabot ceļu satiksmi un uzturēšanu, lai ikviens satiksmes dalībnieks braucot justos droši.

Satiksmes ministrija

Let's talk.

We are happy to share our knowledge, experience and expertise. Let us know what you need, and we will contact you directly.