Kopā ar sadarbības partneri Latvijas Lauksaimniecības universitāti turpinām darbu projektā Nr.1.1.1.1/19/A/145 “HENCO2: Mākoņdatu vidē balstīta IT platforma putnkopības produktivitātes uzlabošanai un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai"