Article image

Sadarbībā ar dots. īstenotas apjomīgas digitalizācijas iniciatīvas augstākajā izglītībā

20.12.2023

Ziņas

Noslēgumam tuvojas projekts “Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskas specializācijas jomās”, kurā iesaistījušās Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU), Latvijas Universitāte (LU), Daugavpils Universitāte (DU), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA), Ventspils Augstskola (VeA) un Biznesa augstskola “Turība”. Vairāk nekā gadu ilgā projektā sešas Latvijas augstskolas kopā ar SIA WeAreDots (dots.) un SIA “Baltijas Datoru akadēmija” (BDA) īstenojušas dažādas digitalizācijas iniciatīvas augstākajā izglītībā, kas sekmēs būtisku izglītības kvalitātes kāpumu un absolventu konkurētspēju darba tirgū. Turpmāk studentiem būs pieejama virkne digitalizētu studiju kursu, digitālo prasmju vērtēšanas sistēma, kā arī iespēja zināšanas iegūt hibrīdauditorijās.

Projekta ietvaros ir veikta digitālās kapacitātes stiprināšana 83 jaunos un esošajos studiju kursos, kas pieejami LBTU, LU, DU, RTA, VeA un Turība. Dots. eksperti ir izvērtējuši studiju kursu saturu un atzinuši tos par labi un kvalitatīvi izstrādātiem. Daļai no kursiem eksperti ir snieguši priekšlikumus satura papildināšanai ar praktiskiem piemēriem.

Ar rezultātu prezentēšanu iesaistītajiem dalībniekiem, dots. ir noslēdzis praktisko darbu, kura ietvaros kopā ar LBTU pārstāvjiem tika izstrādāts risinājums staltbriežu, stirnu un mežacūku monitoringam, papildinot datorredzes risinājuma Detectcon funkcionalitāti. Dalībniekiem bija iespēja darboties pie datu ievākšanas risinājuma izveides, datu marķēšanas un sagatavošanas mašīnmācīšanās modeļa apmācīšanai, tā gūstot izpratni par mašīnmācīšanās risinājumu izstrādes dzīves ciklu.

BDA ir izstrādājusi studentu digitālo prasmju vērtēšanas sistēmu, kas ir integrēta visās projektā iesaistītajās augstskolās, kā arī ir veikta studentu digitālo kompetenču novērtēšana. Iegūtie dati liecina, ka digitālo rīku izmantošanas prasmes komunikācijai un sadarbībai studējošajiem ir labā līmenī, savukārt drošības kompetencei nepieciešami uzlabojumi.

Projekts noslēgsies šī gada 31. decembrī, un tajā ir sasniegti visi rezultatīvie rādītāji, kas nodrošinās arī turpmāku augstskolu digitālo transformāciju, attīstot studentu un mācībspēku digitālās kompetences.

Aktivitāte norisinās Eiropas Sociālā fonda projektā “Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskas specializācijas jomās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/005), kam piesaistīts REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai. Projekta kopējas izmaksas ir 2 052 269.47 EUR. Tā īstenošana sākta 2022. gada 1. novembrī un noslēgsies 2023. gada 31. decembrī.