Article image

Augstvērtīgu zivju produkcijas ražošanas procesa ekonomiskās efektivitātes paaugstināšanas pētniecības projekta progress

19.07.2021

Ziņas

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “PERUZA” sadarbībā ar SIA “WeAreDots” 2020. gada 1.decembrī uzsāka starpnozaru pētniecības projekta Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Augstvērtīgu zivju produkcijas ražošanas procesa ekonomiskās efektivitātes paaugstināšana ar visaptverošu izejmateriāla, produkcijas un ražošanas procesa kontroles un pārvaldības IT risinājumu” īstenošanu.

Pārskata perioda sākumā COVID-19 pandēmijas dēļ PERUZA nevarēja veikt pētījumus ražošanas uzņēmumos ar reālu izejmateriālu, tikai ar ierobežotu daudzumu savā laboratorijā. Pētījumi tika veikti arī videokonferencēs ar uzņēmumiem Latvijā, Lietuvā, Islandē, Fēru salās. Daļu pētāmo izejmateriāla parametru bija iespējams analizēt attālināti, bet taktilā un telpiskā vērtēšana jāveic klātienē.

Perioda noslēgumā, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, PERUZA pētnieki veica zivju apstrādes procesa filmēšanu un analīzi ražošanas uzņēmumā, gan tieši ražošanas līnijā, gan speciāli izgatavotā stendā, kur tika pārbaudīti dažādu kameru un sensoru piemērotība kvalitātes vērtēšanai.

Projekta laika PERUZA pētnieki ir nonākuši pie secinājuma, lai projekta rezultātā izstrādātais risinājums būtu ekonomiski dzīvotspējīgs, ir jāizmanto operatora -eksperta vērtējumu iespējas apvienojumā ar redzamā spektra daļas datorredzes sistēmu, kas spēj pietiekamā detalizācijā vērtēt izejmateriālu, iegūstot statistiski būtisku datu apjomu izejmateriāla piegāžu ķēdes vadībai un arī ražošanas procesu un iekārtu vadībai.

WeAreDots iepriekšējā ceturksnī būtiski samazināja savu iesaisti projekta realizācijā, gaidot PERUZA eksperimentu rezultātus un secinājumus. Atsākoties aktīvai sadarbībai ar zivju pārstrādes uzņēmumiem, WeAreDots turpmākajos periodos plāno intensīvu darbu pie rūpnieciskā pētījuma un eksperimentālās izstrādes aktivitātēm, par kuru rezultātiem tiks ziņots nākamajās publikācijās.