Article image

Labs darbs, kas padarīts!

17.08.2017

Ziņas

dots. (iepriekš SQUALIO cloud consulting) sadarbībā ar 6 Eiropas uzņēmumiem no Spānijas, Francijas, Vācijas, Beļģijas, Nīderlandes un Igaunijas ir veiksmīgi noslēdzis Eiropas Kopienas 7. ietvarprogrammas (FP7) projektu Eksistenz, kura ietvaros kopīgi pētīja un piedāvāja risinājumus drošākam un ērtākam elektroniskās identitātes lietojumam ar mērķi samazināt e-identitāšu zādzību skaitu. Īsumā, mēs ņēmām vērā esošo atšķirīgo situāciju ES valstīs un meklējām risinājumus nacionālo e-identitāšu pielāgošanai starpvalstu e-pakalpojumos. Projekta laikā izstrādājām gan vadlīnijas un rekomendācijas e-identitāšu uzlabošanai, gan arī risinājumu izstrādes vidi testu un demonstrāciju nodrošināšanai.

Šobrīd ES dalībvalstīs sastopami savstarpēji nesaistīti un atšķirīgi e-identitāšu sniedzēji. Tā piemēram, populārākās ir banku izdotās identitātes un nacionālās e-Id kartes, taču uzticība šīm e-identitātēm, pats autentifikācijas process, pielietojuma veidi un pieejamie pakalpojumi katrā ES valstī ievērojami atšķiras, tādēļ arī mūsu uzdevums bija atrast kopsaucēju, kas ļautu vienas ES valsts identitāšu sniedzējam būt saprastam un pieņemtam pie citas valsts pakalpojumu sniedzēja. Pēdējo trīs gadu laikā aktīvi izstrādājām vadlīnijas un ieteikumus, lai uzlabotu e-identitāšu izsniegšanas un izmantošanas procesus. Rezultātā ar drošākām e-identitātēm būtu vieglāk izveidot vienotu uzticības tīklu starp ES valstīm, nodrošinot autentifikāciju bez robežām, lai kādu dienu, teiksim, ar Latvijā izdoto internetbankas autentifikāciju būtu iespējams pieslēgties Itālijas valsts pārvaldes sistēmai un pieteikt bērnu rindai bērnudārzā.

Pirmie aizmetņi ir vērojami jau Vācijā, kur ir uzsākta eIDAS integrācija ar nacionālo eId sistēmu, un viens no projekta partneriem Vācijas Bundesdruckerei ir atbildīgs par šo procesu. Eksistenz ietvaros mums bija iespēja kopīgi sadarboties un izveidot demonstrācijas risinājumu, kļūstot par e-pakalpojuma nodrošinātāju Latvijas pusē, kuru, savukārt, izmantoja pilsonis Vācijas pusē. Vēl ir tāls ceļš ejams ES valstīs pastāvošo atšķirīgo juridisko ierobežojumu un tradīciju dēļ, taču ir sperts solis tuvāk vienotākai sapratnei, kas ar laiku starpvalstu līmenī padarītu ērtāku un drošāku visu ES pilsoņu pieredzi e-identitāšu izmantošanā.