PSD2 API un SCA atbilstības novērtējums

Kādēļ šis pakalpojums ir nepieciešams?

2017. gada 27. novembrī Eiropas parlaments izdeva komisijas deleģētu regulu  (ES) 2018/389 (Kā papildinājumu direktīvai 2015/2366) par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū (PSD2) nosakot, ka finanšu pakalpojumu sniedzējiem (bankām) ir jārada saviem klientiem iespēja veikt bankas operācijas izmantojot trešo pušu pakalpojumu sniedzējus (API banking).

Regula arī nosaka prasības stingrās autentifikācijas (SCA) ieviešanai attālinātajiem finanšu pakalpojumiem.

Atbilstoši regulas nosacījumiem, pakalpojumam ir jābūt ieviestam sākot ar 2019. gada 14. septembri.

Ņemot vērā regulas vispārējus nosacījumus, daudziem klientiem pastāv neskaidrība kā pareizi ieviest direktīvas prasības un, vai izveidotais risinājums nerada IT drošības draudus.  Viena no Regulas  prasībām ir neatkarīgu auditoru atbilstības novērtējums.

Ko mēs darīsim?

Mēs piedāvājam veikt:

  • Izveidotā risinājuma izvērtējumu atbilstoši  prasībām, kas attiecas uz regulu 2018/389 drošu lietotāja autentificēšanu un vienotiem un drošiem atklātiem saziņas standartiem ;
  • Izveidotā risinājuma izvērtējumu atbilstoši, piemēram, Berlīnes grupas specificētām vadlīnijām;
  • risinājuma drošības pārbaudi ar mērķi pārliecināties, ka izveidotais risinājums ir izveidots droši un nepieļauj veikt neautorizētas darbības;
  • Sniegt konsultāciju par risinājuma uzbūves un arhitektūras jautājumiem.

Jūsu ieguvumi?

  • Iegūsiet pārliecību kā efektīvāk realizēt regulas prasības;
  • Iegūsiet pārliecību, ka izvēlētais risinājums atbilst regulas prasībām;
  • Iegūsiet pārliecību, ka izveidotais risinājums ir drošs lietošanai

Pakalpojuma cena

Sākot no 3000 EUR + PVN

Šo pakalpojumu nodrošina Squalio. 

Squalio pārstāvis sazināsies ar Jums tuvākajā laikā. 

Radām kopā?

Būsim priecīgi dalīties ar mūsu zināšanām, pieredzi un ekspertīzi. Dodiet ziņu, kas tieši jums interesē, un mēs ar jums sazināsimies!