Tīkla ielaušanās testi

Kādēļ šāds pakalpojums ir nepieciešams?

IT ielaušanās testēšanas mērķis ir simulēt reālu uzbrukumu pret uzņēmuma infrastruktūru, identificējot ievainojamības, kuru rezultātā ir iespējams iegūt neautorizētu piekļuvi uzņēmuma sistēmām.

Lai pārliecinātos par uzņēmuma patieso IT drošības situāciju, piedāvājam to pakļaut padziļinātai testēšanai reālos apstākļos. Ielaušanās testēšanas mērķis ir imitēt ļaundari (hakeri), mēģinot ielauzties uzņēmuma sistēmās gan ārēja uzbrucēja, gan arī uzņēmuma darbinieka kontekstā, kuram ir ierobežotas piekļuves tiesības uzņēmuma infrastruktūrā. Šie ir individualizēti testi ar skaidri definētu tvērumu un mērķiem.

Ko mēs piedāvājam?

dots. rīcībā ir pieredzējusi IT drošības speciālistu un ētisko hakeru komanda (CEH, OSCP, GPEN, CISA, CISM, CISSP), kuru mērķis ielaušanās testēšanas projektā ir identificēt pēc iespējas vairāk veidu, kā ļaundaris spētu iegūt neautorizētu piekļuvi uzņēmuma sistēmām. Šāda veida testēšanā iekļaujas metodes, kuras ir pielīdzināmas reāliem hakeriem, taču, atšķirībā no reāliem hakeriem, šeit tiek identificēti pēc iespējas vairāk iespējamie uzbrukuma vektori, kas tiek skaidri dokumentēti. Projekta beigās klientam tiek iesniegts ziņojums ar skaidri aprakstītiem soļiem un paņēmieniem, kā ir izdevies apiet iecerētos drošības mehānismus, kā arī dotas rekomendācijas to novēršanā.

Jūsu ieguvumi?

  • Praktiska uzņēmuma kopējās, faktiskās drošības situācijas pārbaude reālos apstākļos.
  • Ievainojamību un iespējamo uzbrukuma vektoru identifikācija.
  • Rīcības plāns uzbrukuma vektoru neitralizācijā.

Radām kopā?

Būsim priecīgi dalīties ar mūsu zināšanām, pieredzi un ekspertīzi. Dodiet ziņu, kas tieši jums interesē, un mēs ar jums sazināsimies!