Article image

WSO2 digitalizācija, lai uzlabotu koordinēšanu un reaģēšanu uz dabas katastrofām

Klients

Bangladešas iestādes izveidoja tīmekļa lietojumprogrammu un platformu ģeotelpisko datu apkopošanai, glabāšanai un koplietošanai, kā arī telpisko datu infrastruktūras (SDI) izvietošanai. Šobrīd šo platformu veido vairāk nekā 50 organizācijas, 250 ĢIS kartes un vairāk nekā 500 lietotāju!

Problēma

Ņemot vērā apjomīgo centrālās platformas lietotāju un e-platformu skaitu, radās nepieciešamība pēc ērtas savstarpējo platformu savietojamības, trūka standartizācijas un sadarbības, jo dažādas organizācijas izstrādā dažādus e-pakalpojumus, nebija pieejama arī visu e-pakalpojumu kopējā meklēšana, tāpat bija nepieciešams aizdomāties par datu drošību, monetizācijas mehānismu un datu koplietošanu.

Risinājums

Bangladešas iestādes nolēma izveidot risinājumu, kas standartizēti apvieno valsts e-pakalpojumus, tādejādi uzlabojot datu pārvaldību un savstarpējo sadarbību. Šim mērķim izmantoja WSO2 API Manager - atvērtā koda API pārvaldības risinājumu, kas nodrošina pilna API dzīves ciklapārvaldību, monetizāciju, drošības un piekļuves politikas izpildi, un kuru ir iespējams pielāgot pēc nepieciešamības.

Rezultāts

Šobrīd WSO2 API Manager sniedza iespēju izvietot integrācijas, piekļūt e-pakalpojumiem, nodrošināt piekļuves kontroli, datu drošību un monetizāciju, savietojamību, kā arī pakalpojumu un dokumentācijas koplietošanu.

Līdz šim integrētie pakalpojumi ietver pārtikas iegādi, nacionālās identitātes datu bāzes pārbaudi, valdības darbinieku verifikāciju, ģeotelpiskos datus, dzimšanas un miršanas reģistrāciju, pašvaldību digitālo sistēmu u.c. WSO2 API Manager ieviešana ir sasniegusi mērķi uzlabot gan darbības efektivitāti, gan koordinēšanu. Vēlies uzzināt, kā wso2 var palīdzēt?


Atsauksme


"WSO2 bija atbilde uz mūsu problēmām, WSO2 API Manager palīdzēja mums piekļūt dažādu valsts organizāciju e-pakalpojumiem. WSO2 Identity Server mums nodrošināja kontrolētu piekļuvi un labākas drošības un uzraudzības iespējas"