IT infrastruktūras novērtējums un audits

Pieteikties bezmaksas konsultācijai

Kādēļ šāds pakalpojums ir nepieciešams?

IT tehnoloģijām strauji mainoties, ir ārkārtīgi sarežģīti izsekot līdzi to jaunumiem un pieņemtajām labajām praksēm. Nepilnīgas un neefektīvas sistēmu konfigurācijas var radīt produktivitātes zudumus, drošības riskus un papildus izmaksas.

Ko mēs darīsim?

Lai jau savlaicīgi novērstu iespējamos konfigurāciju trūkumus, mēs:

  1. novērtēsim jebkura lieluma un darbības jomas uzņēmuma esošo IT infrastruktūras vidi;
  2. identificēsim sistēmu arhitektūru un konfigurāciju, kā arī IT uzturēšanas un pārvaldības procesu atbilstību labajām praksēm;
  3. izvērtēsim iespējas esošo tehnoloģiju vietā izmantot mākoņpakalpojumus.


Novērtējums iekļauj kopsavilkumu un detalizētu aprakstu par katru no apskatītajiem jautājumiem, sniedzot gan esošās situācijas novērtējumu, identificētos riskus, gan detalizētas rekomendācijas risku mazināšanai un situācijas uzlabošanai.

Jūsu ieguvumi

Veicot infrastruktūras novērtējumu, var iegūt gan neatkarīgu skatu uz esošo situāciju, gan apzināt riskus, kā arī iegūt vadlīnijas un konkrētus ieteikumus tālākai IT infrastruktūras attīstībai.

CENA

Piesakieties bezmaksas konsultācijai, lai noskaidrotu pakalpojuma izmaksas Jūsu gadījumā.


Šo pakalpojumu nodrošina Squalio. 

Squalio pārstāvis sazināsies ar Jums tuvākajā laikā. 

Radām kopā?

Būsim priecīgi dalīties ar mūsu zināšanām, pieredzi un ekspertīzi. Dodiet ziņu, kas tieši jums interesē, un mēs ar jums sazināsimies!