PCI-DSS

Kādēļ atbilstība ir nepieciešama?

Atbilstība PCI-DSS ir nepieciešama, ja uzņēmums veic kredītkaršu datu apstrādi. PCI-DSS standarts ir paredzēts, lai veicinātu ar kredītkaršu darījumiem saistīto datu drošu apstrādi. Atbilstība PCI-DSS izvirzītajām prasībām var būt sarežģīts un laikietilpīgs process, kas ir atkarīgs gan no uzņēmuma kredītkaršu datu apstrādes apjoma, gan arī datu apstrādes mērķa – tādēļ, lai izprastu un koordinētu Jūsu uzņēmuma atbilstībai attiecināmo prasību izpildei nepieciešamo rīcības plānu, piedāvājam pieredzējušas profesionāļu komandas palīdzību.

Ko mēs piedāvājam?

Novērtējot esošo kredītkaršu datu apstrādes situāciju uzņēmumā:

 1. Mēs identificēsim iespējamās nepilnības, riskus un neatbilstības, kas var apdraudēt kredītkaršu datu drošību;
 2. Novērtējuma rezultātā izveidosim ziņojumu, kas ietvers:
  • Identificētās neatbilstības kredītkaršu datu apstrādes principu ievērošanā, proti, neatbilstoša iekšējā reglamentējošā dokumentācija, iztrūkstoši iekšējie procesi un nepilnības tehniskajos risinājumos.
  • Identificētus riskus un to potenciālo ietekmi uz kredītkaršu datu drošību, kā arī uzņēmuma PCI-DSS atbilstību.
  • Vispārīgu rīcības plānu neatbilstību novēršanai.
  • Detalizētas rekomendācijas risku mazināšanai.

Jūsu ieguvumi?

 1. Neatkarīgs uzņēmuma kredītkaršu datu apstrādes procesu drošības novērtējums.
 2. Apzinātas PCI-DSS neatbilstības uzņēmumā.
 3. Apzināti riski, kas saistīti ar nedrošu kredītkaršu datu apstrādi.
 4. Iegūts rīcības plāns kredītkaršu datu apstrādes procesu drošības uzlabošanai.

Radām kopā?

Būsim priecīgi dalīties ar mūsu zināšanām, pieredzi un ekspertīzi. Dodiet ziņu, kas tieši jums interesē, un mēs ar jums sazināsimies!